Банк зацікавлений у довгостроковому взаємовигідному співробітництві з надійними позичальниками. Відповідно до принципів кредитної політики Банку, Банк не обмежується кредитуванням окремого певного сектора економіки, а намагається співпрацювати з усіма економічними агентами, незалежно від напрямку їх діяльності, завдяки чому диверсифікує кредитний портфель.

Види кредитування

Кредитні продукти Банку призначені для різних клієнтів з урахуванням специфіки їх діяльності. Пропонуємо Вашій увазі кредитні продукти, як в національній, так і в іноземній валюті:

 • Овердрафт
 • Разове кредитування, кредитна лінія
 • Кредитування інвестиційних проектів
 • Кредит під валютну виручку
 • Кредити 5-7-9

КРЕДИТ ПІД ВАЛЮТНУ ВИРУЧКУ

Продукт надається для фінансування короткострокових бізнес-потреб, що виникають під час діяльності Клієнта у зв’язку з обов’язковим продажем на міжбанківському валютному ринку України валютної виручки.

Цільове призначення продукту — це будь-яке призначення, що не суперечить чинному законодавству та кредитній політиці Банку. 

Забезпечення продукту — це майнові права на грошові кошти, що отримані/будуть отримані від обов’язкового продажу валютної виручки та розміщені на поточному рахунку Позичальника, відкритому в Банку.

Форми фінансування — строковий кредит, відновлювальна кредитна лінія.

Для видачі кредиту обов'язковим є наявність валютної виручки у доларах США або євро, що надійшла Позичальнику з-за кордону на розподільчий рахунок (рахунок 2603) від його зовнішньоекономічної діяльності.

Загальний строк кредитування за кредитною лінією  — до року. 

Строк окремих траншів — строк, встановлений НБУ для обов’язкового продажу валютної виручки, на один робочий (банківський) день.

Банк приймає рішення про надання кредиту після отримання заповненої кредитної заявки та пакету документів (згідно із затвердженим переліком).

Процентні ставки Банку залежать від виду кредитного продукту, терміну кредитування, валюти, у якій надається кредит, порядку сплати відсотків, а також від фінансового стану самого позичальника.
 

У якості гарантії повернення кредиту, Банк приймає різні види забезпечення (у якості застави можуть виступати):

 • нерухоме майно (можлива застава цілісного майнового комплексу з устаткуванням);
 • обладнання;
 • транспортні засоби (з терміном експлуатації не більше трьох років);
 • товар;
 • майнові права (в т. ч. на депозитний внесок);
 • інше рухоме майно;
 • цінні папери;
 • порука третіх осіб (в т. ч. банків).

Перелік акредитованих оцінювачів

Кредити за програмою 

 

АТ "КІБ" — учасник державної програми підтримки мікро-, малого та середнього бізнесу «Доступні кредити 5-7-9%», що передбачає фінансову допомогу шляхом здешевлення кредитів, через державну компенсацію процентної ставки до рівня 0%, 3%, 5%, 7% та 9% річних за кредитами в національній валюті. Програма реалізується Урядом України за ініціативи Президента України через Фонд розвитку підприємництва.

 

Умови для розвитку підприємництва 

 

Вид кредиту

Невідновлювана кредитна лінія

Відновлювана кредитна лінія

Строк дії лінії (транша) До 5 років

 

До 3 років.
Обіговість траншів – 90/180/270 (для аграріїв) днів

 

Сума лінії

 

Від 100 000 до 50 000 000 грн*

 

Сума кредиту

 

До 80% від вартості інвестиційного проєкту

 

До 25% вартості інвестиційного проєкту, що фінансується кредитними коштами, – на витрати, що є невід'ємною частиною реалізації такого проєкту**

Ставка

 

 • 7% або 9% річних – у першому кварталі (залежить від суми отриманого доходу на групу за останній звітний рік).
 • Від 5% до 9% річних – з наступного кварталу (залежить від кількості нових робочих місць, переглядається щокварталу)
Спосіб видачі

 

Траншами на рахунок постачальника з контролем відповідності цільовому використанню

 

Траншами на рахунок позичальника з контролем відповідності цільовому          використанню

Графік

 

 

 

 Рівними частинами або адаптований (відстрочення сплати тіла кредиту для аграріїв – до 6 міс., погашення % – щомісяця 1-го числа).

 

 

Обіговість траншів – 90/180/270 днів (для аграріїв).
Погашення % – щомісяця 1-го числа

 

Забезпечення

 

 

Нерухомість/автотранспорт/СГТ/обладнання + порука від фізичної особи – власника бізнесу (для юридичних осіб)

 

Нерухомість/автотранспорт/СГТ/обладнання + порука від фізичної особи –        власника бізнесу (для юридичних осіб)

Комісія

 

1%/1,5% (разова під час видачі кредиту) – для наявного бізнесу/стартапів

 

Гарантування основного боргу від держави

Для стартапів

 

Обов’язкові умови

 

Для стартапів: наявність якісного бізнес-плану (пройти навчання можна за програмою sme.gov.ua/579start)

 

* Сума державної допомоги не може перевищувати екв. 200 000 євро за трирічний період на групу.
** Відновлювана кредитна лінія надається лише як доповнення до кредиту на інвестиційні цілі.

 

Антикризові заходи*

 

Цілі

Підтримка інвестиційних проєктів, пов’язаних з виробництвом лікарських засобів, медичних виробів, медичного обладнання

Поповнення обігових коштів без прив'язки до витрат за інвестиційним проєктом**

Рефінансування наявної заборгованості за кредитами бізнесу в банках України 

під 0% 

Вид кредиту

Невідновлювана кредитна лінія

Відновлювана кредитна лінія

 

 • Невідновлювальна кредитна лінія
 • Відновлювана кредитна лінія

Строк дії лінії (транша)

До 5 років

До 3 років.
Обіговість траншів – 90/180/270 (для аграріїв) днів

 • До 5 років – для невідновлювальних ліній.
 • До 3 років – для відновлювальних ліній

 

 

Сума лінії

 

Від 100 000 грн

до 50 000 000 грн***

Спосіб видачі

 

 Траншами на рахунок постачальника з контролем відповідності цільовому використанню

Траншами на рахунок позичальника

Зміна умов чинного кредитного договору

та/або

надання нового кредиту для погашення попереднього

Сума кредиту

До 80% від вартості інвестиційного проєкту

100% запиту

 

100% запиту

 

Рефінансується:

 

- сума сальдо за невідновлювальною лінією;

- сума ліміту за відновлювальною лінією

Графік

Рівними частинами або адаптований

(відстрочення сплати тіла кредиту для аграріїв – до 6 міс.) Погашення % – щомісяця 1-го числа

Обіговість траншів – 90/180/270 днів (для аграріїв).

Погашення % – щомісяця 1-го числа

 

До 31.12.2021 – відстрочка першого платежу з оплати тіла (на запит).

 

 • Рівними частинами/адаптований графік (для аграріїв) – для невідновлювальних ліній.
 • Обнулення кожні 90/180/270 (для аграріїв) днів – для відновлювальних кредитних ліній

Ставка

 

Ставка - 0% річних – на період карантину та обмежувальних заходів,

3% річних – через 90 днів після їхнього скасування

0% річних – до 31.03.2021, 3% річних – з 01.04.2021

 

Забезпечення

 

Нерухомість/автотранспорт/СГТ/обладнання + порука від фізичної особи – власника бізнесу (для юридичних осіб)

 

Компенсація % від держави

Щомісяця на рахунок відсотків

 

Гарантування основного боргу від держави

 

Для стартапів

Не надається

Комісія

 

1%/1,5% (разово під час видачі кредиту) –

для наявного бізнесу/стартапів

1% разово під час видачі кредиту

Обов’язкові умови

Для стартапів: наявність якісного бізнес-плану (пройти навчання можна за програмою sme.gov.ua/579start)

 

 • Річний дохід від діяльності на групу не більше ніж екв. 20 млн євро.
 • Збереження не менше ніж 50% фонду оплати праці працівників (порівняно з 01.03.2020).
 • Збереження середньої чисельності працівників на рівні не менше ніж 50% (порівняно з 01.03.2020).

 

* Антикризовий пакет підтримки бізнесу запроваджено на час проведення карантину або обмежувальних заходів та протягом 90 днів з дня його (їх) скасування з метою мінімізації та подолання негативних наслідків на розвиток малого підприємництва України, зумовлених необхідністю запровадження карантинних заходів для запобігання поширенню COVID-19. 

** З підтвердженням впливу пандемії COVID-19 на бізнес-діяльність відповідно до мети підпункту 2 пункту 4 Порядку

*** Сума державної допомоги не може перевищувати екв. 200 000 євро за трирічний період на групу.