Кредит на купівлю житлової нерухомості «Доступна іпотека 7%»
За державною програмою здешевлення вартості іпотечних кредитів

Главное

Валютагривня

Сума кредитувід 100 тис. до 2 млн. грн.

Процентна ставка, яку сплачує позичальник7% річних

Строквід 1 до 20 років

Цільове використаннякупівля житлової нерухомості


Кредитный калькулятор

Под залог:


Строк, мес.
Стоимость недвижимости, грн.
Взнос собственнми средствами, грн
Сумма кредита, грн.
Результат расчета*
Сумма кредита, грн
Срок, мес.
Ставка, годовых
%
Стоимость недвижимости, грн.
100 000

Разовые расходы:

  • комиссия за выдачу кредита (0,5%): грн
  • открытия счета: грн
  • услуги нотариуса: грн
  • страхование недвижимости и жизни: грн
  • отримання інформації в ДРОРМ: грн.
  • сбор на обязательное государственное пенсионное страхование грн

Общие расходы по кредиту: грн
Общая стоимость кредита: грн

Реальная ставка, годовых:


*суммы, указанные в результатах расчета, носят справочный характер

Условия

Програма здешевлення вартості іпотечних кредитів

Програма «Доступна іпотека 7%», яка передбачає отримання Позичальником державної допомоги у вигляді компенсації частини процентів за кредитом

(затверджена Радою Фонду розвитку підприємництва та розміщеної на офіційному сайті Фонду розвитку підприємництва, на виконання «Порядку здешевлення вартості іпотечних кредитів», затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України № 28 від 24 січня 2020 року)

Мета кредиту:

Купівля житлової нерухомості, майнових прав на житлову нерухомість

Тип кредиту:

Разовий кредит

Валюта кредиту:

Гривня

Позичальник повинен відповідати вимогам:

- мати безперервний стаж роботи на останньому місці роботи:

-    для найманих працівників - не менше 6-ти місяців;

-    для фізичних осіб-підприємців та осіб, які займаються незалежною  професійною діяльністю - строк трудової діяльності не менше 1 року.

- бути платоспроможним - мати сукупний чистий дохід, який надає можливість здійснювати платежі з погашення та обслуговування іпотечного кредиту відповідно до правил і процедур Банку. Розмір середньомісячного сукупного чистого доходу позичальника та членів його сім'ї за останні шість місяців не повинен перевищувати десятикратного розміру місячної середньої заробітної плати у відповідному регіоні, де розташований предмет іпотеки, розрахованого згідно з офіційними даними Держстату;

-    позичальник та члени його сім'ї не мають у власності об'єктів житлової нерухомості та/або чинних договорів з фінансування (інвестування) будівництва житлової нерухомості та/або майнових прав на об'єкти незавершеного будівництва житлової нерухомості, якщо їх площа перевищує нормативну площу предмета іпотеки. При цьому не враховуються розташовані на тимчасово окупованих територіях у Донецькій та Луганській областях, Автономної Республіки Крим і м. Севастополя об'єкти житлової нерухомості, що перебувають у власності позичальника та членів його сім'ї;

Розмір процентів, що нараховуються за кредитом, % річних, плаваюча:

Компенсаційна % ставка (частина Базової процентної ставки,  яку має сплачувати Клієнт за кредитом, отриманим в рамках Програми): 7% річних

 

Базова % ставка (процентна ставка за кредитом, що нараховується на залишок строкової заборгованості за кредитом), переглядається (змінюється) щорічно:

-    для кредитів, наданих на придбання житлової нерухомості в об’єкті завершеного будівництва UIRD (12міс.) + 4,5% річних, але не більше 30% річних;

- для кредитів, наданих на придбання майнових прав на житлову нерухомость в об’єкті незавершеного будівництва:

- до моменту введення в експлуатацію -  UIRD (12міс.) + 9% річних, але не більше 30% річних;

- після введення в експлуатацію -  UIRD (12міс.) + 4,5% річних, але не більше 30% річних.

*Ukrainian Index of Retail Deposit Rates – український індекс ставок за депозитами фізичних осіб, що розраховується на основі номінальних ставок ринку депозитів фізичних осіб, які оголошуються банками України, та публікується на офіційному сайті Національного банку України.

Порядок розрахунку та зміни Базової % ставки:

-           на дату укладання Кредитного договору та на перший календарний рік строку кредитування Базова % ставка встановлюється на підставі значення індексу UIRD (12міс.) за останній робочий день, що передує даті укладання Кредитного договору;

-           на кожен послідуючий календарний рік строку кредитування, починаючи з другого, Базова % ставка встановлюється на підставі значення індексу UIRD (12міс.) за перший робочий день грудня минулого календарного року (року, який передує року застосування такої ставки).

-           для кредитів, наданих на придбання майнових прав на житлову нерухомость в об’єкті незавершеного будівництва - після введення предмета іпотеки/об’єкта незавершеного будівництва в експлуатацію, з 1 числа календарного місяця, наступного за місяцем подання Позичальником до Банку відповідних підтверджуючих документів, Базова % ставка встановлюється на підставі значення маржі для вказаного періоду (не більше 4,5% річних). 

Комісія за надання кредиту (разова):

0,5% від суми кредиту

Предмет іпотеки:

- квартири в житлових будинках квартирного типу (багатоквартирних будинках), без обмеження строків введення в експлуатацію або реконструкції, а в обласних центрах із чисельністю населення більше 1 млн. (за офіційними даними Держстату) - прийняті в експлуатацію або реконструйовані не раніше ніж протягом десяти років, що передують поточному;

- індивідуальні житлові будинки разом із земельною ділянкою, на якій розташовані такі житлові будинки, без обмеження строків введення в експлуатацію або реконструкції, а в обласних центрах із чисельністю населення більше 1 млн. (за офіційними даними Держстату) - прийняті в експлуатацію або реконструйовані не раніше ніж протягом десяти років, що передують поточному;

- майнові права на квартири в об’єктах незавершеного будівництва та/або індивідуальні житлові будинки разом із земельною ділянкою, на якій розташовані такі житлові будинки, які придбаваються або будівництво яких фінансується (інвестується) позичальниками.

Предметом іпотеки не можуть бути:

- квартира в житловому будинку квартирного типу (багатоквартирному будинку) та індивідуальний житловий будинок, прийняті в експлуатацію раніше ніж за десять років до початку поточного року, якщо такий об’єкт нерухомості розташований в обласному центрі з чисельністю населення більше 1 млн., за офіційними даними Держстату;

- соціальне житло, службові жилі приміщення та інші жилі приміщення, пристосовані для тимчасового проживання громадян.

Максимальна вартість об’єкту житлової нерухомості:

не більш як 2 500 тис. грн.

Загальна площа об’єкту житлової нерухомості

не більше 140% нормативної площі предмета іпотеки - 50 кв. метрів загальної площі предмета іпотеки на одинокого громадянина чи сім'ю з двох осіб та 20 кв. метрів - на кожного наступного члена сім'ї

Внесок власними коштами:

Не менше 15% від вартості нерухомості, що купується, в залежності від типу нерухомості

Спосіб надання кредиту:

Надання кредиту здійснюється шляхом перерахування суми кредиту на поточний рахунок Позичальника з подальшим перерахуванням на продавця предмета іпотеки (забудовника, замовника будівництва, учасника фонду фінансування будівництва, інвестора в будівництво, власника і т.п.).

Погашення кредиту та процентів:

Щомісячно за класичним методом до 10 числа

Форма повернення кредиту:

Сплата заборгованості за Кредитом може здійснюватися:

- в касі Банку шляхом внесення готівки на відповідний рахунок, відкритий в Банку та зазначений в Кредитному договорі;

- шляхом договірного списання коштів з поточного рахунку Позичальника, відкритого в Банку,  на підставі заяви та / або за умовами договору на відкриття та обслуговування поточного рахунку;

- в касах відділень інших банків на території України шляхом внесення готівки для зарахування на поточний рахунок;

- шляхом перерахування коштів з поточного рахунку, відкритого в іншому Банку;

- через дистанційні канали, якщо це не суперечить чинному законодавству України.

Додаткові та супутні послуги третіх осіб, обов’язкові для отримання кредиту:

- страхування:

1. Страхування Предмету іпотеки на суму 100% від оціночної вартості предмету іпотеки протягом строку кредитування в акредитованій в Банку страховій компанії.

2. Страхування життя та працездатності Позичальника (або Поручителя) на суму не менше залишку фактичної заборгованості за Кредитом на період дії Кредитного договору в акредитованій в Банку страховій компанії. 

- оцінка:

Оцінка ринкової вартості нерухомості проводиться незалежним суб’єктом оціночної діяльності (із переліку акредитованих Банком) або відповідальним працівником Банку, який має відповідний сертифікат.

Вартість послуг суб’єкта оціночної діяльності сплачується Позичальником.

- послуги нотаріуса:

Сплачуються Позичальником згідно з діючими тарифами нотаріальної контори (приватного нотаріуса).

- обов‛язкові податки та збори:

Збір на обов‛язкове державне пенсійне страхування при оформленні договору купівлі – продажу нерухомості у розмірах, передбачених чинним законодавством

Дострокове погашення:

можливе без додаткових комісій та плат


Документы

Архів документів та тарифів


Частые вопросы

Які додаткові витрати можуть бути при оформленні кредиту на придбання або під заставу нерухомості?

1. Страхування предмету застави і життя та працездатності позичальника – орієнтовно 0,3%.

2. Сплата нотаріального посвідчення договору іпотеки – орієнтовно 0,1% від вартості забезпечення + 5 000 грн. .

3. Комісія банку за надання кредиту – від 1,5% до 2%.

Я офіційно не працевлаштований (на), чи можу я отримати кредит в АТ «КІБ»?
Так, якщо Ви отримуєте регулярний щомісячний дохід, який може бути підтверджений документально.
Чи можу я отримати кредит в АТ «КІБ», якщо я зареєстрований ФОП?
Так, якщо Ви зареєстровані мінімум 1 рік та надаєте декларацію про доходи.
Чи можу я достроково віддати кредитні кошти? Якщо «так», то чи стягується за це комісія?

Так, дострокове погашення можливе, без додаткових комісій.