Онлайн заявка

Переказ з картки на картку

Курси обміну валют

Новини

Наші новини

Далi ›

Інтернет банкінг PAY.CIB

Для нових клієнтів з 03.11.2016 Далі ›

Завантажити інсталятор
Інструкція
Зарплатний проект

Для клієнтів, зареєстрованих раніше (до 03.11.2016) Далі ›

Банківські гарантії

ОТРИМАТИ ГАРАНТІЮ СІВ

Далi ›

Про Фонд гарантування вкладів фізичних осіб

Публічне акціонерне товариство "Комерційний Індустріальний банк" є членом Фонду гарантування вкладів фізичних осіб.

Свідоцтво учасника Фонду гарантування вкладів фізичних осіб №106 від 06 листопада 2012 року.

 

Розмір гарантованої суми відшкодування за вкладами, включаючи відсотки: 200 000 гривень

Інформація про систему гарантування вкладів фізичних осіб

 

 

 

Гарантії за вкладом

Фонд гарантує кожному вкладнику банку відшкодування коштів за його вкладом. Фонд відшкодовує кошти в розмірі вкладу, включаючи відсотки, нараховані на день прийняття рішення Національним банком України про віднесення банку до категорії неплатоспроможних та початку процедури виведення Фондом банку з ринку, але не більше суми, встановленої адміністративною радою Фонду на дату прийняття такого рішення незалежно від кількості вкладів в одному банку. Виконання зобов'язань Фонду перед вкладниками здійснюється Фондом з дотриманням вимог щодо найменших витрат Фонду та збитків для вкладників у спосіб, визначений цим Законом, у тому числі шляхом передачі активів і зобов'язань банку приймаючому банку, продажу банку, створення перехідного банку протягом дії тимчасової адміністрації або виплати відшкодування вкладникам після ухвалення рішення про відкликання банківської ліцензії та ліквідації банку.

Рішенням адміністративної ради Фонду №27 від 21 серпня 2012 року, яке набрало чинності 17 вересня 2012 року, розмір відшкодування коштів за вкладами, включаючи проценти, за рахунок коштів Фонду гарантування вкладів фізичних осіб встановлено на рівні 200 000 (двісті тисяч) гривень.

Виплата відшкодування здійснюється з урахуванням сум, сплачених вкладнику протягом дії тимчасової адміністрації у банку. Гарантії Фонду не поширюються на відшкодування коштів за вкладами у випадках, передбачених цим Законом. Вкладник набуває право на одержання гарантованої суми відшкодування коштів за вкладами за рахунок коштів Фонду в межах граничного розміру відшкодування коштів за вкладами після прийняття рішення про відкликання банківської ліцензії та ліквідацію банку. Фонд гарантує відшкодування коштів за вкладом, який вкладник має в банку, що в подальшому реорганізувався шляхом перетворення, на тих самих умовах, що і до реорганізації.

 
До Вашої уваги надаємо відеоролік «Про систему гарантування вкладів фізичних осіб»
 

ФОНД НЕ ВІДШКОДОВУЄ КОШТИ:

 • передані банку в довірче управління;
 • за вкладом у розмірі менше 10 гривень;
 • за вкладом, підтвердженим ощадним (депозитним) сертифікатом на пред’явника;
 • розміщені на вклад у банку особою, яка є пов’язаною з банком особою або була такою особою протягом року до дня прийняття Національним банком України рішення про віднесення такого банку до категорії неплатоспроможних (у разі прийняття Національним банком України рішення про відкликання банківської ліцензії та ліквідацію банку з підстав, визначених частиною другою статті 77 Закону України «Про банки і банківську діяльність», – протягом року до дня прийняття такого рішення);
 • розміщені на вклад у банку особою, яка надавала банку професійні послуги як аудитор, оцінювач, у разі, якщо з дня припинення надання послуг до дня прийняття Національним банком України рішення про віднесення такого банку до категорії неплатоспроможних не минув один рік (у разі прийняття Національним банком України рішення про відкликання банківської ліцензії та ліквідацію банку з підстав, визначених частиною другою статті 77 Закону України «Про банки і банківську діяльність», – один рік до дня прийняття такого рішення);
 • розміщені на вклад власником істотної участі у банку;
 • за вкладами у банку, за якими вкладники на індивідуальній основі отримують від банку проценти за договорами, укладеними на умовах, що не є поточними ринковими умовами відповідно до статті 52 Закону України «Про банки і банківську діяльність», або мають інші фінансові привілеї від банку;
 • за вкладом у банку, якщо такий вклад використовується вкладником як засіб забезпечення виконання іншого зобов’язання перед цим банком, у повному обсязі вкладу до дня виконання зобов’язань;
 • за вкладами у філіях іноземних банків;
 • за вкладами у банківських металах;
 • розміщені на рахунках, що перебувають під арештом за рішенням суду;
 • юридичних осіб.

Юридичні та фізичні особи, кошти яких не гарантовано, після прийняття Національним банком України рішення про відкликання банківської ліцензії та ліквідацію банку мають право заявити Фонду про свої вимоги до банку. Задоволення таких вимог здійснюється за рахунок коштів, одержаних в результаті ліквідації та продажу майна банку у черговості, визначеній статтею 52 Закону України «Про систему гарантування вкладів фізичних осіб». Детальніше про те, як заявити вимоги до банку див. у розділі «Для кредиторів».

* Вклади фізичних осіб – підприємців гарантуються Фондом незалежно від дня відкриття рахунку, починаючи з 01 січня 2017 року щодо банків, віднесених до категорії неплатоспроможних після 01 січня 2017 року.

 

 

Лист – інформування про неповернення.

Відшкодування коштів за вкладом в іноземній валюті відбувається в національній валюті України після перерахування суми вкладу за офіційним курсом гривні до іноземних валют, встановленим Національним банком України на день прийняття рішення Національним банком України про віднесення банку до категорії неплатоспроможних та початку процедури виведення Фондом банку з ринку та здійснення тимчасової адміністрації відповідно до статті 36 цього Закону.

Фонд завершує виплату гарантованих сум відшкодування коштів за вкладами в день внесення до Єдиного державного реєстру юридичних осіб запису про ліквідацію банку як юридичної особи.

 

Закон України "Про систему гарантування вкладів фізичних осіб".

Положення про порядок інформування громадскості про систему гарантування вкладів фізичних осіб

Довідка про систему гарантування вкладів фізичних осіб.

 

РЕКВІЗИТИ ФОНДУ ГАРАНТУВАННЯ ВКЛАДІВ ФІЗИЧНИХ ОСІБ:

Місцезнаходження : 04053, Україна, м. Київ, вул. Січових Стрільців, 17;

номер телефону: 0-800-308-108 (дзвінки по Україні безкоштовні);

електронна адреса: fgvfo@fg.gov.ua;

адреса Інтернет - сторінки: www.fg.gov.ua

 

Правила банківського обслуговування фізичних осіб

Тарифи на обслуговування Клієнтів

Типові договори банку

Питання та відповіді про гарантування вкладів фізичних осіб

Гарантування вкладів фізичних осіб в Україні

Поради вкладникам. Що робити, якщо банк став неплатоспроможним?

 

Умови гарантування банківських вкладів

 

 

Уважно читайте депозитний договір

 

 

Якщо банк визнано неплатоспроможним, знайте, як отримати відшкодування

 

 

Кредити потрібно погашати, адже ліквідація банку не припиняє дії кредитних договорів