Онлайн заявка

Переказ з картки на картку

Курси обміну валют

Новини

Наші новини

Далi ›

Інтернет банкінг PAY.CIB

Для нових клієнтів з 03.11.2016 Далі ›

Завантажити інсталятор
Інструкція
Зарплатний проект

Для клієнтів, зареєстрованих раніше (до 03.11.2016) Далі ›

Банківські гарантії

ОТРИМАТИ ГАРАНТІЮ СІВ

Далi ›

Оновлено довгостроковий кредитний рейтинг АТ «КІБ» за національною шкалою на рівні uaАА

01 квітня 2019 року рішенням рейтингового комітету Рейтингового агентства "Стандарт-Рейтинг" оновлено довгостроковий кредитний рейтинг Акціонерного товариство «Комерційний Індустріальний Банк» за національною шкалою на рівні uaАА. Банк або окремий борговий інструмент з рейтингом uaAА характеризується дуже високою кредитоспроможністю порівняно з іншими українськими позичальниками або борговими інструментами. Рішення про оновлення кредитного рейтингу Акціонерного товариства «Комерційний Індустріальний Банк» прийнято відповідно до результатів аналізу підсумків роботи Банку за 12 місяців 2018 року.

За підсумками 2018 року ключові балансові показники Акціонерного товариства «Комерційний Індустріальний Банк» продемонстрували хороші темпи приросту, зокрема:

  • активи зросли на 60,88%;
  • обсяг кредитів та заборгованостіклієнтів виріс на 98,43%;
  • зобов'язання збільшились на 84,89%;
  • власний капітал виріс на 7,36%.

Протягом 2018 року Банк успішно нарощував ресурсну базу. Так, за період з 01.01.2018 по 01.01.2019 обсяг коштів юридичних осіб виріс удвічі (з 222,558 млн грн до 447,699 млн грн), а кошти фізичних осіб збільшились на 74,05% (з 239,280 млн грн до 416,461 млн грн). Вказана динаміка відповідним чином відобразилась на структурі ресурсної бази Банку, в якій частка коштів юридичних осіб зросла на 8,11 п.п. і станом на 01.01.2019 склала 40,49%, а частка коштів фізичних осіб збільшилась на 2,85 п.п. і становила 37,66%.

У 2018 році АТ «КІБ» продемонстрував високий рівень ділової активності, наростивши обсяг ресурсної бази та кредитний портфель, що, в свою чергу, позитивно відобразилось на показниках його доходів та прибутку.

За результатами оцінки якості активів банків (оцінки стійкості банків), АТ «КІБ» не має потреби (недостачі) в капіталі у 2019 році.

У 2019 рік АТ «КІБ» увійшов з великим запасом ліквідності, на що вказують високі значення його нормативів, що перевищили і встановлені НБУ граничні показники, і середні значення цих нормативів по банківській системі. Станом на 01.03.2019 Н4 Банку складав 183,21%, Н5 – 128,04%, Н6 – 95,80%. Всі три нормативи ліквідності Банку вже традиційно значно перевищували як граничні відмітки, встановлені НБУ, так і середні значення вказаних нормативів по системі банків України. Тобто станом на початок березня 2019 року Банк мав дуже хороший запас ліквідності.

За підсумками 2018 року АТ «КІБ» згенерував прибуток у сумі 11,312 млн грн, що в 3,8 рази перевищило прибуток Банку за підсумками 2017 року.

На динаміці прибутку Банку позитивним чином відобразились показники ключових статей його доходів. Так, за підсумками 2018 року в порівнянні з 2017 роком процентні доходи Банку виросли на 57,59% і склали 113,680 млн грн, комісійні доходи зросли на 28,37%, до рівня 50,156 млн грн, а чистий процентний дохід виріс на 72,10% і склав 65,740 млн грн.

У 2018 році АТ «КІБ» наростив масштаби своєї діяльності, збільшивши ресурсну базу та кредитний портфель. Банк не лише продовжував демонструвати рентабельну діяльність, а й нарощував обсяги доходів та прибутку. При цьому АТ «КІБ» підтримував високий запас нормативу достатності регулятивного капіталу та нормативів ліквідності.

Детальніше