Депозитарні послуги

Публічне акціонерне товариство «Комерційний Індустріальний Банк» є учасником фондового ринку України. Банк має ліцензію Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку (АЕ №263254 від 03.09.2013) на право здійснення професійної діяльності на ринку цінних паперів — депозитарної діяльності депозитарної установи. В зв’язку з цим, пропонуємо надання послуг нашим банком по депозитарному обслуговуванню як депозитарної установи, зокрема:

  • відкриття рахунків у цінних паперах юридичним особам: страховим компаніям, емітентам, резидентам і нерезидентам, безпосередньо або через керуючого;
  • обслуговування обігу цінних паперів на рахунках у цінних паперах: обслуговування операцій з цінними паперами клієнтів на біржовому та позабіржовому ринку, зарахування, списання, переказ, поставка цінних паперів проти платежу, обмеження цінних паперів в обігу;
  • здійснення обліку цінних паперів:  іменних і на пред’явника;
  • інформаційне обслуговування: надання депонентам виписок з рахунку в цінних паперах, довідок та іншої інформації стосовно цінних паперів на ринку, підготовка облікових реєстрів.
     
Доручаючи Публічному акціонерному товариству «Комерційний Індустріальний Банк» проведення депозитарних операцій, Ви довіряєте стабільному, надійному та відповідальному партнеру, який діє оперативно та з мінімальними витратами.
 
Публічне акціонерне товариство «Комерційний Індустріальний Банк» завжди прагне надавати високоякісні послуги для своїх партнерів. При цьому, ми гарантуємо кваліфіковану консультаційну підтримку з боку спеціалістів та практичну можливість організувати та виконати неохбідні дії, згідно з Вашими розпорядженнями.
 
Контактна особа від банку: Лашевська Лариса Василівна
Місцезнаходження: м.Київ, вул. Феодори Пушиної, 30/32
Телефон: (044) 586-54-93
 
Тарифи