КРЕДИТ ПІД ВАЛЮТНУ ВИРУЧКУ

Продукт надається для фінансування короткострокових бізнес-потреб, що виникають в діяльності Клієнта у зв’язку із обов’язковим продажем на міжбанківському валютному ринку України валютної виручки.
 
Цільове призначення продукту - є будь-яке призначення, що не суперечить чинному законодавству та кредитній політиці Банку. 
 
Забезпечення продукту - майнові права на грошові кошти, що отримані/будуть отримані від обов’язкового продажу валютної виручки та розміщені на поточному рахунку Позичальника, відкритому в Банку.
 
Форми фінансування – строковий кредит, відновлювальна кредитна лінія.
Для видачі кредиту обов'язковим є наявність валютної виручки у доларах США або євро, що надійшла Позичальнику з-за кордону на розподільчий рахунок (рахунок 2603) від його зовнішньоекономічної діяльності.
 
Загальний строк кредитування за кредитною лінією  – до 1-го року, строк окремих траншів – строк, встановлений НБУ для обов’язкового продажу валютної виручки, - на один робочий (банківський) день.