Овердрафт

Овердрафт надається для оплати товарів або послуг, а також для отримання готівкових грошових коштів при відсутності або недостатності коштів на рахунку клієнта.

Комерційний Індустріальний Банк надає овердрафт для корпоративного клієнта на таких умовах:

• стійкий фінансовий стан клієнта;
• розмір овердрафту встановлюється за рішенням Кредитного комітету від середньомісячного обороту за поточними рахунками Клієнта, відкритими в Банку:
• термін дії договору - до 1 року;
• процентна ставка встановлюється згідно з рішенням Кредитного комітету.

Основні переваги:

• Відсутність обмежень щодо цільового використання; миттєве отримання кредитних коштів в автоматичному режимі.
•  Перегляд лімітів кредитування при збільшенні оборотів за рахунками Клієнта.
• Автоматичне погашення заборгованості при надходженні коштів на поточний рахунок.


Контактні дані