Зарплатні проекти та корпоративні картки

ЗАРПЛАТНІ ПРОЕКТИ

Переваги для підприємства:

 • зменшення терміну нарахування і виплати заробітної плати
 • скорочення витрат з виплати заробітної плати, відряджень тощо
 • скорочення витрат з отримання і доставки готівки
 • відсутність проблем з дотриманням обмежень на ліміт каси і депонування коштів
 • забезпечення повної конфіденційності про заробітну плату
 • відсутність порушень робочого ритму підприємства в дні видачі зарплати
 • можливість здійснення безготівкових розрахунків з працівниками
 • безкоштовне оформлення міжнародних платіжних карт для співробітників підприємства

 Переваги для співробітника:

 • відсутність черг в касі в дні зарплати
 • повна конфіденційність інформації
 • звільнення від оформлення зайвих документів на митниці при виїзді за кордон
 • можливість отримання готівки по всьому світу
 • можливість оплати за послуги і товари в торгівельних і сервісних точках безготівковим шляхом
 • можливість оплати комунальних та інших платежів не виходячи з дому

ТАРИФИ

Презентація зарплатного проекту

Контакти

 

КОРПОРАТИВНІ КАРТКИ

Корпоративна картка є оптимальним та зручним інструментом для проведення від імені та за рахунок суб’єктів господарювання розрахунків та контролю витрат на представницькі потреби, відрядження, а також розрахунків, пов’язаних із статутною та господарською діяльністю суб’єктів господарювання. АТ «КІБ» для підтримки та забезпечення успішної діяльності пропонує оформлення корпоративних карток платіжної системи Visa на ім’я довірених осіб суб’єктів господарювання.

 

Клієнтський сегмент:

 • суб’єкти господарювання - юридичні особи
 • іноземні представництва, що зареєстровані на території України, та є платниками податків
 • фізичні особи - підприємці

Корпоративна картка у національній валюті призначена для:

 • одержання готівки для здійснення розрахунків, пов’язаних із виробничими (господарськими) потребами (канцтовари, оргтехніка, меблі, бензин тощо) та накладними витратами (купівля, передплата, послуги перекладача), оплати витрат на відрядження (бронювання номерів у готелі, купівля квитків, оренда авто, добові витрати тощо), оплата представницьких витрат (офіційні прийоми, культурні програми) та витрат, пов`язаних зі статутною  діяльністю (закупка товарів, розрахунки з постачальниками тощо)
 • здійснення розрахунків у безготівковій формі, пов'язаних із статутною та господарською діяльністю, витратами представницького характеру, а також витратами на відрядження
 • здійснення інших розрахунків у безготівковій формі

Корпоративна картка в іноземній валюті (дол. США, євро) призначена для:

 • одержання готівки за межами України для оплати витрат на відрядження
 • здійснення розрахунків у безготівковій формі за межами України, які пов'язані з витратами на відрядження та витратами представницького характеру, а також на оплату експлуатаційних витрат, пов'язаних з утриманням та перебуванням транспортних засобів за межами України

Основні переваги:

 

для суб’єктів господарювання (юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців):

 • цілодобовий доступ до коштів на поточному рахунку, операції за яким здійснюються з використанням корпоративних платіжних карток (далі – корпоративний картковий рахунок) незалежно від режиму роботи Банку
 • зменшення ризиків та витрат на одержання, транспортування, зберігання та видачу готівкових коштів
 • полегшення бухгалтерського обліку та зменшення кількості звітних документів
 • можливість цілодобового здійснення розрахунків в торгово-сервісній мережі та Інтернеті
 • можливість одержання готівки для здійснення розрахунків, пов’язаних із виробничими (господарськими) потребами на території України та у будь-якій країні світу
 • контроль за витратами шляхом встановлення лімітів на здійснення операцій по корпоративному картковому рахунку, а також за виписками, які надаються Банком, або за допомогою додаткової послуги «SMS-Banking»
 • можливість цілодобового управління встановленими лімітами засобами системи дистанційного обслуговування «PAY CIB»
 • можливість оперативного дистанційного поповнення корпоративних карток довірених осіб суб’єктів господарювання, які знаходяться у відрядженні
 • не потрібно купувати іноземну валюту для закордонних відряджень
 • не потрібно декларувати кошти на картці в разі виїзду за кордон
 • можливість оперативного блокування Клієнтом корпоративної картки шляхом звернення телефоном до Контакт-центру АТ «КІБ» або дистанційно засобами системи дистанційного обслуговування «PAY CIB» у разі втрати картки
 • цілодобова підтримка Клієнтів Контакт-центру АТ «КІБ»

для фізичних осіб – підприємців:

 • можливість відкриття поточних (карткових) рахунків у національній валюті без відкриття поточного рахунку
 • можливість зарахування (поповнення) поточного (карткового) рахунку як готівкою так і безготівковими коштами

Загальні умови:

 • до одного корпоративного карткового рахунку можуть бути випущені корпоративні картки на ім’я кожної довіреної особи - працівників юридичної особи/ФОП (один працівник – одна картка), а також на ім’я однієї довіреної особи декількох корпоративних карток (однин працівник – декілька карток)
 • поповнення корпоративної картки шляхом безготівкового перерахування коштів з інших рахунків суб’єктів господарювання, у тому числі іншої корпоративної картки, випущеної до іншого корпоративного карткового рахунку на ім’я іншої довіреної особи - працівника суб’єкта господарювання

Документи, необхідні для відкриття карткового рахунку:

 

Для діючого Клієнта:

 • заява про відкриття поточного рахунку
 • заява на випуск корпоративної картки
 • картка із зразками підписів (для юридичних осіб та фізичних осіб)
 • паспорт або інший документ, що посвідчує особу, та реєстраційний номер облікової картки платника податків (ідентифікаційний номер) довірених  осіб – працівників Клієнта, на ім’я яких будуть випускатися корпоративні картки

Для нового Клієнта:

 • додатково до вище зазначеного переліку документів надаються документи, що необхідні для відкриття поточного рахунку та проведення ідентифікації, верифікації та вивчення Клієнта

Тарифи по операціях з корпоративними платіжними картками VISA Business знаходяться в пакеті Стандартних тарифів на розрахунково-касове обслуговування юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців (п.9)

 

Ліміти на здійснення операцій з корпоративними картками (діють з 18.02.2020)

 

За додатковою інформацією звертайтеся, будь ласка, до найближчого відділення АТ «КІБ» або до Контакт-центру Банку за телефоном цілодобової клієнтської підтримки: 0-800-501-200 (безкоштовні дзвінки у межах України).