Оновлено довгостроковий кредитний рейтинг АТ «КОМІНБАНК»

Оновлено довгостроковий кредитний рейтинг АТ «КОМІНБАНК»

 

9 травня 2023 року рішенням рейтингового комітету Рейтингового агентства «Стандарт-Рейтинг» було оновлено довгостроковий кредитний рейтинг АТ «КОМІНБАНК» за національною шкалою на рівні uaААА. Банк з рейтингом uaAАА характеризується найвищою кредитоспроможністю. Рішення про оновлення даного кредитного рейтингу прийнято відповідно до результатів аналізу підсумків роботи Банку за перший квартал 2023 року, а також даних статистичної звітності Банку за 2022 рік та за січень-квітень 2023 року.

За період з 01.01.2023 по 01.04.2023 ключові балансові показники АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КОМІНБАНК» продемонстрували наступну динаміку:

- активи виросли на 0,03%;

- обсяг кредитів та заборгованості клієнтів зменшився на 3,04%;

- зобов'язання скоротились на 1,63%;

- власний капітал показав приріст на 16,94%.

Стратегія розвитку Банку передбачає забезпечення високої ліквідності та максимальної надійності, в тому числі за рахунок зваженої кредитної політики. Банк продовжив нарощувати частку високоліквідних інструментів в структурі своїх активів, збільшивши обсяги грошових коштів та їх еквівалентів, а також коштів на коррахунках в інших банках. При цьому, обсяг кредитного портфеля та його питома вага в структурі активів в аналізованому періоді не зазнали суттєвих змін.

В першому кварталі 2023 року регулятивний капітал АТ «КОМІНБАНК» (Н1) продовжив тенденцію до зростання, збільшившись впродовж періоду з 01.01.2023 по 01.04.2023 на 3,27% до 586,062 млн грн.

Агентство зазначає, що впродовж всього періоду аналізу та станом на початок травня 2023 року АТ «КОМІНБАНК» зі значним запасом відносно встановлених НБУ значень дотримувався нормативів капіталу (Н1, Н2 та Н3) та був дуже добре забезпечений ліквідністю, що підтверджується високими значеннями нормативів NSFR, LCRвв та LCRів Банку.

 

JSC "COMINBANK"
JSC "COMINBANK"
Joint-stock company "Commercial Industrial Bank"