Підтверджено довгостроковий кредитний рейтинг Комерційного Індустріального Банку на рівні uaАА

29 квітня 2020 року рішенням рейтингового комітету Рейтингового агентства "Стандарт-Рейтинг" було оновлено довгостроковий кредитний рейтинг Акціонерного товариства «Комерційний Індустріальний Банк» за національною шкалою на рівні uaАА. Банк або окремий борговий інструмент з рейтингом uaAА характеризується дуже високою кредитоспроможністю порівняно з іншими українськими позичальниками або борговими інструментами. Рішення про оновлення кредитного рейтингу Акціонерного товариства «Комерційний Індустріальний Банк» прийнято відповідно до результатів аналізу підсумків роботи Банку за 2019 рік.
 
Ключові балансові показники Акціонерного товариства «Комерційний Індустріальний Банк» за підсумками 2019 року продемонстрували хороші темпи приросту, а саме:
 

активи зросли на 31,91%; власний капітал показав приріст на 9,76%.

Ключові складові ресурсної бази Банку показали хорошу динаміку росту. Так, станом на 01.01.2020 в порівнянні з 01.01.2019 кошти фізичних осіб виросли на 52,50%, а обсяг коштів юридичних збільшився на 20,32%.
 
Регулятивний капітал АТ «КІБ» (Н1) за період з 01.01.2019 по 01.01.2020 виріс на 9,45% і склав 229,869 млн грн, що на 29,869 млн грн перевищило встановлене НБУ граничне значення на рівні 200 млн грн.
 
Значення нормативів ліквідності АТ «КІБ» свідчать про те, що станом на 01.01.2020 Банк був дуже добре забезпечений ліквідністю. Так, нормативи LCRвв та LCRів Банку з дуже великим запасом перевищували встановлені НБУ граничні значення: норматив коефіцієнта покриття  ліквідністю за всіма валютами (LCRвв) в 3,8 рази перевищував граничний рівень, а норматив коефіцієнта покриття ліквідністю в іноземній валюті  (LCRівв) був у більш ніж 7 разів вищим за встановлене регулятором граничне значення.
 
Таким чином, в 2019 році АТ «КІБ» продемонстрував хороший рівень ділової активності: Банк суттєво наростив обсяг ресурсної бази та кредитний портфель, що позитивно вплинуло на динаміку його доходів та прибутку. За підсумками 2019 року прибуток АТ «КІБ» склав 23,455 млн грн, що в 2 рази перевищило прибуток Банку за 2018 рік. За вказаний період високі темпи приросту продемонстрували всі ключові статті доходів АТ «КІБ»: процентні доходи зросли на 65,31% і склали 187,925 млн грн, чистий процентний дохід збільшився на 42,98% і склав 93,996 млн грн, комісійні доходи зросли на 179,28% до 140,074 млн грн, а чистий комісійний дохід показав приріст на 51,94% до 60,820 млн грн. При цьому, Банк підтримує на високому рівні показники нормативів достатності регулятивного та основного капіталу (Н2 та Н3), а також сформував вагомий запас за нормативами ліквідності.
 
 
%D0%A1%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D0%91%D0%B0%D0%BD%D0%BA%20%D0%9A%D0%86%D0%91_2020.jpg
JSC "COMINBANK"
JSC "COMINBANK"
Joint-stock company "Commercial Industrial Bank"