Кредити бізнесу —
зростайте швидше!
Дізнайтеся про якісні кредитні продукти для бізнес-сектору від АТ «КІБ»

Банк зацікавлений у довгостроковому взаємовигідному співробітництві з надійними позичальниками. Відповідно до принципів кредитної політики Банку, Банк не обмежується кредитуванням окремого певного сектора економіки, а намагається співпрацювати з усіма економічними агентами, незалежно від напрямку їх діяльності, завдяки чому диверсифікує кредитний портфель.
 

Види кредитування

Кредитні продукти Банку призначені для різних клієнтів з урахуванням специфіки їх діяльності. Пропонуємо Вашій увазі кредитні продукти, як в національній, так і в іноземній валюті:

 • Овердрафт
 • Разове кредитування, кредитна лінія
 • Кредитування інвестиційних проектів
 • Кредит під валютну виручку

 

КРЕДИТ ПІД ВАЛЮТНУ ВИРУЧКУ

Продукт надається для фінансування короткострокових бізнес-потреб, що виникають під час діяльності Клієнта у зв’язку з обов’язковим продажем на міжбанківському валютному ринку України валютної виручки.

Цільове призначення продукту — це будь-яке призначення, що не суперечить чинному законодавству та кредитній політиці Банку. 

Забезпечення продукту — це майнові права на грошові кошти, що отримані/будуть отримані від обов’язкового продажу валютної виручки та розміщені на поточному рахунку Позичальника, відкритому в Банку.

Форми фінансування — строковий кредит, відновлювальна кредитна лінія.

Для видачі кредиту обов'язковим є наявність валютної виручки у доларах США або євро, що надійшла Позичальнику з-за кордону на розподільчий рахунок (рахунок 2603) від його зовнішньоекономічної діяльності.

Загальний строк кредитування за кредитною лінією  — до року. 

Строк окремих траншів — строк, встановлений НБУ для обов’язкового продажу валютної виручки, на один робочий (банківський) день.

 

Банк приймає рішення про надання кредиту після отримання заповненої кредитної заявки та пакету документів (згідно із затвердженим переліком).

Процентні ставки Банку залежать від виду кредитного продукту, терміну кредитування, валюти, у якій надається кредит, порядку сплати відсотків, а також від фінансового стану самого позичальника.
 

У якості гарантії повернення кредиту, Банк приймає різні види забезпечення (у якості застави можуть виступати):

 • нерухоме майно (можлива застава цілісного майнового комплексу з устаткуванням);
 • обладнання;
 • транспортні засоби (з терміном експлуатації не більше трьох років);
 • товар;
 • майнові права (в т. ч. на депозитний внесок);
 • інше рухоме майно;
 • цінні папери;
 • порука третіх осіб (в т. ч. банків).

Перелік акредитованих оцінювачів