Депозитні програми, які збагачують Клієнта
Фантастичні умови за депозитами!

Оберіть свій депозит

утримуйте лівою кнопкою і переміщуйте вліво-вправо для перегляду всіх пропозицій


Ставки за вкладами для фізичних осіб з 23.06.2022


Правила банківського обслуговування фізичних осіб

 

 Можливі наслідки при користуванні вкладним (депозитним) рахунком

За строковими вкладами в банку не передбачено дострокове повернення суми вкладу/або частини вкладу. Банк не має права вносити зміни до укладених з клієнтами договорів в односторонньому порядку, якщо інше не встановлено договором або законом. Банк має право вносити зміни до тарифів або до Правил обслуговування фізичних осіб в АТ «КІБ». В такому випадку повідомлення щодо внесення змін розміщується на інформаційних стендах, що знаходяться у приміщеннях банку та/або на офіційному сайті Банку.

У разі, якщо Вкладник не витребує суму Вкладу та нараховані проценти в день закінчення строку залучення Вкладу, що вказаний у відповідному Договорі банківського вкладу (депозиту), то така сума Вкладу та нараховані проценти наприкінці дня закінчення цього строку переносяться на Поточний рахунок 
Якщо за вибраним вкладником вкладом передбачено автоматичне продовження терміну дії вкладу і вкладник не надасть заяву до банку в період дії договору, але не пізніше останнього дня строку дії вкладу, то вклад продовжується на той же самий строк.

За наявності у вкладника простроченої заборгованості перед банком за будь-якими договорами, укладеними між вкладником та банком, або за наявності простроченої заборгованості третіх осіб перед банком за договорами, за якими вкладник є поручителем перед банком за цих третіх осіб, банк має право на свій розсуд, а вкладник доручає це банку, в будь-який момент перераховувати вклад та нараховані проценти в сумі заборгованості в погашення такої заборгованості.

Банку забороняється вимагати від клієнта придбання будь-яких товарів чи послуг від Банку або спорідненої чи пов'язаної з ним особи як обов'язкову умову надання цих послуг (крім надання пакета банківських послуг). 

Клієнт маєте право відмовитись від отримання рекламних матеріалів засобами дистанційних каналів комунікації шляхом направлення звернення через офіційний сайт Банку.

 

Для оформлення депозиту необхідно надати:

Паспорт
громадянина України

Реєстраційний номер
облікової картки платника податків


Документи

Архів документів та тарифів


Поширені запитання

Чи оподатковуються проценти, нараховані за депозитом?

Так, проценти, нараховані за депозитами, оподатковуються незалежно від суми та валюти вкладу. З 01.01.2016 діє ставка податку на доходи фізичних осіб. Вона становить 18% та додатково сплачується 1,5% військового збору. Зверніть увагу, що оподатковуються тільки нараховані проценти, а не вся сума вкладу.

Коли сплачуються проценти за вкладом?

Проценти перераховуються у перший робочий день місяця (нараховані за попередній місяць) шляхом зарахування на поточний або картковий рахунок.

 
Чи можливо дострокове розірвання вкладу?

Дострокове розірвання вкладу можливе, якщо це було передбачено умовами вкладу. Наприклад, вклад «Максимальний дохід» не передбачає права дострокового розірвання, а вклад «Оптимальний» передбачає право на дострокове розірвання.

Як здійснюється автолонгація по вкладу?

По всім депозитам за замовчуванням встановлений режим автоматичної лонгації чи автолонгації. У разі, якщо Ви не звертаєтеся до Банку для зняття режиму автоматичної лонгації, строк дії депозиту буде подовжений на той же термін, на який був оформлений депозит, із застосуванням процентних ставок, які будуть діяти на момент лонгації. У разі, якщо програма лояльності передбачає додаткові бонуси – вони будуть застосовані автоматично. Зняти режим автолонгації можливо або звернувшись у відділення Банку, або самостійно в системі інтернет-банкінгу CIB-online.

Як змінити умови пролонгації?

Відмінити пролонгацію вкладу можна шляхом:

- подання заяви до Відділення Банку в період дії договору банківського вкладу, не пізніше закінчення операційного дня відповідного відділення Банку;

- шляхом звернення в телефонному режимі до Контакт-центру в період дії договору банківського вкладу, не пізніше закінчення операційного дня відповідного відділення Банку;

- за допомогою системи CIB-Online не пізніше робочого дня, що передує дню закінчення строку розміщення Вкладу.

Відновити пролонгацію вкладу можна шляхом надання письмового звернення, не пізніше закінчення операційного дня відповідного відділення Банку.

Чи є АТ «КІБ» учасником Фонду гарантування вкладів?

Свідоцтво учасника Фонду гарантування вкладів фізичних осіб №106 від 06 листопада 2012 року (більш детально). Фонд гарантує компенсаційні виплати за вкладами фізичних осіб у повному обсязі, але не більше 200 000 грн (рішення адміністративної ради Фонду гарантування вкладів фізичних осіб № 27 від 21.08.2012).