Корпоративні картки
Оптимальні та зручні інструменти для ведення розрахунків

Корпоративна картка є оптимальним та зручним інструментом для проведення від імені та коштом суб’єктів господарювання розрахунків та контролю витрат на представницькі потреби, відрядження, а також розрахунків, пов’язаних зі статутною та господарською діяльністю суб’єктів господарювання. АТ «КОМІНБАНК» для підтримки та забезпечення успішної діяльності пропонує оформлення корпоративних карток платіжної системи Mastercard на ім’я довірених осіб суб’єктів господарювання.

Клієнтський сегмент

 • юридичні особи
 • іноземні представництва, що зареєстровані на території України, та є платниками податків
 • фізичні особи-підприємці

Корпоративна картка у національній валюті призначена для:

 • Одержання готівки для здійснення розрахунків, пов’язаних із виробничими (господарськими) потребами (купівля канцтоварів, оргтехніки, меблів, паливно-мастильних матеріалів тощо) та накладними витратами (купівля, передплата, послуги перекладача), оплатою витрат на відрядження (бронювання номерів у готелі, купівля квитків, оренда авто, добові витрати тощо), оплатою представницьких витрат (офіційні прийоми, культурні програми) та витрат, пов’язаних зі статутною діяльністю (закупкою товарів, розрахунками з постачальниками тощо).
 • Здійснення розрахунків у безготівковій формі, пов’язаних зі статутною та господарською діяльністю, витратами представницького характеру, а також витратами на відрядження.
 • Здійснення інших розрахунків у безготівковій формі.

Корпоративна картка в іноземній валюті (долари США, євро) призначена для:

 • одержання готівки за межами України для оплати витрат на відрядження;
 • здійснення розрахунків у безготівковій формі за межами України, які пов’язані з витратами на відрядження та витратами представницького характеру, а також на оплату експлуатаційних витрат, пов’язаних з утриманням та перебуванням транспортних засобів за межами України.

Основні переваги

Для суб’єктів господарювання (юридичних осіб та фізичних осіб–підприємців):

 • цілодобовий доступ до коштів на поточному рахунку, операції за яким здійснюються з використанням корпоративних платіжних карток (далі – корпоративний картковий рахунок) незалежно від режиму роботи Банку;
 • зменшення ризиків та витрат на одержання, транспортування, зберігання та видачу готівкових коштів;
 • полегшення бухгалтерського обліку та зменшення кількості звітних документів;
 • можливість цілодобового здійснення розрахунків у торгово-сервісній мережі та Інтернеті; 
 • можливість отримання готівки для здійснення розрахунків, пов’язаних із виробничими (господарськими) потребами на території України та у будь-якій країні світу; 
 • контроль за витратами шляхом встановлення лімітів на здійснення операцій по корпоративному картковому рахунку, а також за виписками, які надаються Банком, або за допомогою додаткової послуги SMS-Banking;
 • можливість цілодобового контролю за встановленими лімітами за допомогою засобів системи дистанційного обслуговування PAY CIB;
 • можливість оперативного дистанційного поповнення корпоративних карток довірених осіб суб’єктів господарювання, які знаходяться у відрядженні;
 • не потрібно купувати іноземну валюту для закордонних відряджень;
 • не потрібно декларувати кошти на картці, якщо виїжджаєш за кордон;
 • можливість оперативного блокування Клієнтом корпоративної картки шляхом звернення телефоном до контакт-центру АТ «КОМІНБАНК» або дистанційно з використанням системи дистанційного обслуговування PAY CIB у разі втрати картки;
 • цілодобова підтримка Клієнтів з допомогою контакт-центра АТ «КОМІНБАНК».

Для фізичних осіб–підприємців:

 • можливість відкриття поточних (карткових) рахунків у національній валюті без відкриття поточного рахунку
 • можливість зарахування (поповнення) поточного (карткового) рахунку як готівкою так і безготівковими коштами

Загальні умови:

 • До одного корпоративного карткового рахунку можуть бути випущені корпоративні картки на ім’я кожної довіреної особи-працівника юридичної особи/ФОП (однин працівник – одна картка), а також на ім’я однієї довіреної особи декількох корпоративних карток (однин працівник – декілька карток).
 • Поповнення корпоративної картки шляхом безготівкового перерахування коштів з інших рахунків суб’єктів господарювання, у тому числі іншої корпоративної картки, випущеної до іншого корпоративного карткового рахунку на ім’я іншої довіреної особи-працівника суб’єкта господарювання.
 • ПІН-коди, які встановлюються до корпоративних (бізнесових) карток (з 01.09.2023), надаються держателям цих карток шляхом надсилання працівниками Управління контакт-центру СМС-повідомлення на фінансовий телефон держателів за особистим їх зверненням та після ідентифікації і активації корпоративної (бізнесової) картки.

Документи, необхідні для відкриття карткового рахунку

Для діючого Клієнта:

 • заява про відкриття поточного рахунку;
 • заява на випуск корпоративної картки;
 • паспорт або інший документ, що посвідчує особу, та реєстраційний номер облікової картки платника податків (ідентифікаційний номер) довірених  осіб-працівників Клієнта, на ім’я яких будуть випускатися корпоративні картки.

Для нового Клієнта:

 • додатково до вище зазначеного переліку документів надаються документи, що необхідні для відкриття поточного рахунку та проведення ідентифікації, верифікації та вивчення Клієнта;

За додатковою інформацією звертайтеся, будь ласка, до найближчого відділення АТ «КОМІНБАНК» або до Контакт-центру Банку за телефоном цілодобової клієнтської підтримки: 

0-800-501-200 (безкоштовні дзвінки у межах України).


Документи

Архів документів та тарифів