Поточні рахунки
Зручний та безпечний спосіб здійснювати безготівкові розрахунки!

Поточні рахунки


Переваги при користуванні поточним рахунком для власних потреб

Переваги

  1. Індивідуальний підхід до кожного клієнта.
  2. Конкурентоспроможні тарифи на надання послуг.
  3. Користування клієнт-банком для фізичних осіб CIB-online.
  4. Відкриття рахунків у гривні, доларах США, євро, фунтах стерлінгів.

Правила банківського обслуговування фізичних осіб

 Попередження про можливі наслідки для Клієнта при відкритті поточного рахунку

Можливі наслідки для Клієнта в разі користування банківською послугою або невиконання ним обов'язків згідно з договором про надання цієї банківської послуги (далі - Договір):

Проценти (дохід), що нараховуються на фактичний залишок коштів на поточному рахунку, якщо це передбачено умовами продукту, є об’єктом оподаткування. Банк виконує функції податкового агента Клієнта щодо оподаткування доходів Клієнта, отриманих за Договором, виключно на умовах та в порядку, передбачених чинним законодавством України з питань оподаткування доходів фізичних осіб.

За невиконання або неналежне виконання зобов'язань за Договором Банк та Клієнт несуть відповідальність згідно з умовами Договору та з вимогами чинного законодавства України.

Банку забороняється вимагати від Клієнта придбання будь-яких товарів чи послуг від Банку або спорідненої чи пов'язаної з ним особи як обов’язкову умову надання цих послуг (крім надання пакета банківських послуг).

Банк не має права вносити зміни до укладених з Клієнтами договорів в односторонньому порядку, якщо інше не встановлено договором або законом.

Банк має право вносити зміни до Правил надання платіжних та інших послуг фізичним особам в АТ «КОМІНБАНК», про повідомляє Клієнтів шляхом розміщення інформації про внесення змін на інформаційних стендах, що знаходяться у приміщеннях Банку та на офіційному сайті Банку.

Клієнт має можливість відмовитись від отримання рекламних матеріалів каналами дистанційного електронного обслуговування, зателефонувавши до Контакт-центру.


Документи

Архів документів та тарифів


Поширені запитання

Чи можна відкрити рахунок на ім’я неповнолітньої особи?

Неповнолітня особа (від 14 до 18 років) може відкрити рахунок самостійно, надавши в банк необхідні документи.

Неповнолітня особа має право самостійно розпоряджатися внесеними нею коштами на рахунок, відкритий нею на своє ім'я, а також заробітною платою (заробітком), стипендією або іншими доходами, що надходять на її рахунок.

Неповнолітня особа розпоряджається коштами, унесеними на поточний рахунок неповнолітньої особи будь-якою іншою особою, за згодою органу опіки та піклування і батьків (усиновлювачів) або піклувальників.

Чи можна відкрити рахунок на ім’я малолітньої особи?

На ім’я малолітніх осіб (до 14 років) рахунок можуть відкрити їх законні представники - батьки (усиновлювачі, прийомні батьки, батьки-вихователі) або опікуни. Коштами, унесеними на рахунок, відкритий на ім'я малолітньої особи, розпоряджаються її законні представники або опікуни.

 
Чи можна оформити довіреність у банку?

Так, в Банку можна оформити довіреність до рахунку.

Чи можу я зняти кошти з поточного рахунку у будь-якому відділенні банку?

Так, ви можете користуватись рахунком в тому відділенні, де Вам зручно.

Чи може мій рахунок у валюті поповнити інша особа?

Рахунки, відкриті в іноземній валюті, поповнити може виключно власник рахунку чи довірена особа.