Тривалість операційного дня та операційного/післяопераційного часу

ТРИВАЛІСТЬ ОПЕРАЦІЙНОГО ДНЯ БАНКУ  

з 9:00 до 19:00

ТРИВАЛІСТЬ ОПЕРАЦІЙНОГО ТА ПІСЛЯОПЕРАЦІЙНОГО ЧАСУ БАНКУ

 

ТРИВАЛІСТЬ ОПЕРАЦІЙНОГО ДНЯ ТА ЧАСУ БАНКУ

1. ПЛАТІЖНІ ОПЕРАЦІЇ в національній валюті

1.1.

Прийняття до виконання платіжних інструкцій з кредитового переказу  за всіма платіжними операціями (крім операцій, що здійснюються в системах дистанційного обслуговування клієнтів «PAY СІВ» та «СІВ- Online»)

з 9:00 до 16:00 в робочі дні***

1.2.

Прийняття до виконання платіжних інструкцій  з дебетового переказу

 

з 9:00 до 18:00 в робочі дні

1.3.

Зарахування пенсій, соціальних виплат на рахунки отримувачів в Банку

з 9:00 до 18:00 в робочі дні                

1. ПЛАТІЖНІ ОПЕРАЦІЇ  в національній валюті по СЕП НБУ 4.0

2.1.

Зарахування коштів на рахунки належних отримувачів коштів в Банку через СЕП НБУ  4.0. (обробка безготівкових переказів в національній валюті згідно з міжнародним стандартом обміну повідомленнями ISO 20022 )

 

цілодобово

3. ПЛАТІЖНІ ОПЕРАЦІЇ в системі дистанційного обслуговування «PAY СІВ»*

3.1.

Прийняття до виконання платіжних інструкцій платників за платіжними операціями, що здійснюються клієнтами - суб'єктами господарювання в системі дистанційного обслуговування «PAY СІВ»

з 9:00 до 19:00 в робочі дні

 

4. ПЛАТІЖНІ ОПЕРАЦІЇ в системі дистанційного обслуговування «СІВ-Online»**

4.1.

Прийняття до виконання платіжних інструкцій платників за платіжними операціями, що здійснюються клієнтами - фізичними особами в системі дистанційного обслуговування «СІВ-Online» (окрім операцій, зазначених в пунктах 4.2-4.7)

3 09:00 до 17:30 в робочі дні

4.2.

Прийняття до виконання платіжних інструкцій за платіжними операціями з переказу коштів з поточних (карткових) рахунків клієнтів на їх інші власні поточні (карткові) рахунки, відкриті в Банку в національній валюті;

Цілодобово

4.3.

Прийняття до виконання платіжних інструкцій за платіжними операціями з переказів з поточних (карткових) рахунків клієнтів на поточні (карткові) рахунки в національній валюті інших користувачів, відкритих в Банку;

Цілодобово

4.4.

Прийняття до виконання платіжних інструкцій за платіжними операціями з переказу коштів з поточних (карткових) рахунків клієнтів на поповнення мобільного телефону.

Цілодобово

4.5.

Прийняття до виконання платіжних інструкцій за платіжними операціями  з р2р переказів з картки клієнта, емітованої АТ «КОМІНБАНК»,  на картку іншого банку України (з використанням технології MoneySend від Mastercard і «Visa Direct» від Visa)

цілодобово

4.6.

Виконання запитів клієнтів інформаційного характеру, наприклад, перегляд інформації щодо поточних (карткових), вкладних рахунків, історія операцій за поточними (картковими), вкладними, кредитними рахунками, зміна назви рахунку тощо

цілодобово

4.7

Роботи по закриттю/відкриттю операційного дня Банку - здійснення платіжних операцій недоступно, крім переказів з картки на картку (p2p) в розділі «На картку іншого банку»

з 00:01 до 02:00 кожної доби

 

5. ПЛАТІЖНІ ОПЕРАЦІЇ за операціями в іноземній валюті та банківських металах

5.1.

Прийняття до виконання платіжних інструкцій в доларах США

з 9:00 до 16:00 в робочі дні

5.2.

Прийняття до виконання платіжних інструкцій в Євро

з 9:00 до 15:00 в робочі дні

5.3.

Прийняття до виконання платіжних інструкцій в Англійських фунтах стерлінгів

з 9:00 до 13:00 в робочі дні

5.4.

Прийняття заявок на купівлю/обмін іноземної валюти/банківських металів

з 9:00 до 11:00 в робочі дні

5.5.

Прийняття заявок на продаж іноземної валюти/банківських металів

з 9:00 до 11:30 в  робочі дні

6.  ОПЕРАЦІЇ, ЩО ВИКОНУЮТЬСЯ У ВІДДІЛЕННЯХ

Операційний та післяопераційний час встановлюється Наказом по Банку за кожним відділенням окремо

 

* З 16-30 до 19-00 - післяопераційний час. У разі відсутності коштів на рахунку клієнта станом на 19:00 платежі, виставлені клієнтом в системі дистанційного обслуговування «PAY СІВ» та прийняті для відправлення отримувачу коштів, повертаються

**платежі, що надійшли по системі «СІВ-Online» в післяопераційний час, у т.ч. у вихідні, неробочі та святкові дні, виконуються протягом першого робочого дня, наступного за ними

 

 

Регламент проведення операцій (транзакцій) по поточним (картковим) рахункам