Кредити
від ComInBank
Швидкий спосіб здійснення своєї мрії!

Оберіть свій кредит

утримуйте лівою кнопкою і переміщуйте вліво-вправо для перегляду всіх пропозицій


Інформація про орієнтовну вартість додаткових та супутніх послуг третіх осіб, що є обов'язковими для отримання споживчого кредиту за продуктом.

Назва послуги

Орієнтовна вартість*

Здійснення оцінки майна, що пропонується у забезпечення

Від 600,00 гривень

(в залежності від типу майна, що пропонується в забезпечення)

Нотаріальне засвідчення договору іпотеки (якщо забезпеченням виступає нерухоме майно)

0,1% від ринкової вартості нерухомості, що пропонується у забезпечення + 5000,00 гривень

Нотаріальне засвідчення договору застави (якщо забезпеченням виступає рухоме майно)

0,1% від ринкової вартості предмету застави + 5000,00 гривень

Страхування життя та працездатності Позичальника

0,3% від суми (ліміту) кредиту.

Страхування здійснюється страховими компаніями, акредитованими АТ «КІБ»

Страхування предмету забезпечення (нерухомість)

0,3% від ринкової вартості нерухомості. Страхування здійснюється страховими компаніями, акредитованими АТ «КІБ»

Страхування предмету забезпечення (рухоме майно)

Програма повне КАСКО з франшизою 0,0%. Страхування здійснюється страховими компаніями, акредитованими АТ «КІБ»

 

*Вартість сплачується Позичальником перед видачею кредиту.

Правила банківського обслуговування фізичних осіб

 

Можливі наслідки при користуванні поточним рахунком для власних потреб

При обслуговуванні кредиту у Позичальника з’являється додаткове фінансове навантаження на сімейний бюджет.

Банк має право застосовувати штрафні санкції у вигляді штрафів, пені, підвищення процентної ставки за користування кредитними коштами у разі прострочення позичальником платежів по погашенню заборгованості за кредитним договором та/або невиконання Позичальником інших умов договору (наприклад несвоєчасне здійснення страхування предмету застави тощо).

У разі невиконання Позичальником своїх зобов’язань за кредитним договором забезпеченням за яким виступає майно (рухоме або нерухоме), що належить йому або третій особі, Банк має право стягнути таке майно в рахунок погашення заборгованості за кредитним договором.

У процесі кредитування Банк передає дані про кредитну операцію до Бюро кредитних історій та до Кредитного реєстру НБУ, згоду на таку передачу дає Позичальник під час оформлення заявки на отримання кредиту.

Банк не має права вносити зміни до укладених з клієнтами договорів в односторонньому порядку, якщо інше не встановлено договором або законом. Банк має право вносити зміни до тарифів або до Правил обслуговування фізичних осіб в АТ «КІБ». В такому випадку повідомлення щодо внесення змін розміщується на інформаційних стендах, що знаходяться у приміщеннях банку та/або на офіційному сайті Банку.

Банку забороняється вимагати від клієнта придбання будь-яких товарів чи послуг від Банку або спорідненої чи пов'язаної з ним особи як обов'язкову умову надання цих послуг (крім надання пакета банківських послуг).

Клієнт маєте право відмовитись від отримання рекламних матеріалів засобами дистанційних каналів комунікації шляхом направлення звернення через офіційний сайт Банку.


Документи

Архів документів та тарифів


Поширені запитання

Які додаткові витрати можуть бути при оформленні кредиту на придбання або під заставу нерухомості?

1. Страхування предмету застави і життя та працездатності позичальника – орієнтовно 0,3%.

2. Сплата нотаріального посвідчення договору іпотеки – орієнтовно 0,1% від вартості забезпечення + 5 000 грн. .

3. Комісія банку за надання кредиту – від 1,5% до 2%.

Я офіційно не працевлаштований (на), чи можу я отримати кредит в АТ «КІБ»?
Так, якщо Ви отримуєте регулярний щомісячний дохід, який може бути підтверджений документально.
Чи можу я отримати кредит в АТ «КІБ», якщо я зареєстрований ФОП?
Так, якщо Ви зареєстровані мінімум 1 рік та надаєте декларацію про доходи.
Чи можу я достроково віддати кредитні кошти? Якщо «так», то чи стягується за це комісія?

Так, дострокове погашення можливе, без додаткових комісій.