Кредит
під заставу депозиту
Швидке прийняття рішення про надання кредиту

Головне

 • Валютакредиту гривня
 • Сума кредитудо 95% депозиту
 • Процентна ставка
  +3% річних у гривні (якщо депозит у гривні) до 23% річних у гривні (якщо депозит у валюті або банківських металах)
 • Строкстрок депозиту мінус 2 дні
 • Цільове використанняспоживчі потреби

Про послугу

Умови надання кредиту

 • Вік позичальника: від 21 до 65 років.
 • Мінімальна сума кредиту: 50 000 гривень.
 • Максимальна сума кредиту: до 95,0% від суми депозиту (екв.гривні).
 • Необхідність забезпечення: так, майнові права на депозит.
 • Необхідність поручителя: ні.
 • Обов’язкове страхування життя та здоров’я Позичальника: ні.   
 • Обов’язкове страхування предмету застави: ні.

Правила банківського обслуговування фізичних осіб


Умови

Тип кредиту

Разовий кредит

Валюта кредиту

Гривня

Розмір процентів, що нараховуються за кредитом, % річних

1) При одновалютній схемі кредитування (Валюта депозиту Гривня та валюта кредиту Гривня) процентна ставка по кредиту розраховується за наступною формулою:

% по кредиту = % по депозиту + 3% річних

де:

% по кредиту – розмір процентної ставки за кредитом; % по депозиту – процентна ставка, зафіксована в договорі банківського вкладу, за яким майнові права на грошові кошти, що розміщені на вкладному (депозитному) рахунку, передаються в заставу Банку.

Процентна ставка - фіксована.

2) При різновалютній схемі кредитування (Валюта депозиту долар США/Євро та валюта кредиту Гривня) або під заставу банківських металів – процентна ставка за кредитом залежить від суми кредиту.

Строк кредиту

Процентна ставка, % річних

до 6 місяців

15%

до 12 місяців

16%

до 18 місяців

17%

від 18 місяців

19%

Процентна ставка - фіксована.

Можливий розмір кредиту:

Співвідношення суми кредиту і застави: 

1) Валюта депозиту Гривня та валюта кредиту Гривня.

Мінімальна сума кредиту – 50 000 гривень.

Максимальна сума кредиту – 10 000 000 гривень.

Не більше 95,0% від депозиту

2) Валюта депозиту долар США/Євро та валюта кредиту Гривня.

Мінімальна сума кредиту – 50 000 гривень.

Максимальна сума кредиту – 10 000 000 гривень.

Не більше 90,0% від гривневого еквіваленту депозиту на день прийняття рішення про надання кредиту.

3) Депозит у банківських металах та валюта кредиту Гривня.

Мінімальна сума кредиту – 800 000 гривень.

Максимальна сума кредиту – 10 000 000 гривень.

Не більше 80,0% від гривневого еквіваленту депозиту на день прийняття рішення про надання кредиту.

Спосіб надання кредиту:

Надання кредиту здійснюється шляхом  безготівкового зарахування на поточний рахунок/поточний рахунок з використанням платіжної картки Позичальника, відкритий у Банку

Комісія за надання кредиту (разова):

0,5% від суми кредиту, але не менше 500 (п’ятсот) гривень 00 копійок

Щомісячна плата за розрахункове обслуговування кредиту Відсутня

Погашення основного боргу:

Здійснюється Позичальником щомісячно (за методом ануїтет/класичний) або в кінці строку (відповідно до умов кредитного договору). Погашення заборгованості за кредитом здійснюється за рахунок власних коштів Позичальника або шляхом безспірного списання суми депозиту в рахунок погашення кредитної заборгованості за умови виникнення підстав для такого списання (прострочення погашення платежів відповідно до умов кредитного договору).

Нарахування та сплата відсотків:

Щомісячно за методом ануїтету (при погашенні кредиту за ануїтетом) або за класичним методом (при погашенні кредиту за класичним методом).

Тип нарахування процентів – факт/факт або факт/360 (відповідно до умов кредитного договору). Сплата до 10 числа місяця за попередній місяць або інша дата (відповідно до умов кредитного договору).     

Строк кредитування:

«Мінімальний строк – 1 місяць.

Максимальний строк – до 5 років, з урахуванням строку дії договору банківського вкладу, за яким майнові права на грошові кошти, що розміщені на вкладному (депозитному) рахунку, передаються в заставу Банку,  повинен перевищувати строк дії кредитного договору як мінімум на 2 робочі дні.»

Мета кредиту:

власні потреби Позичальника

Форма забезпечення:

В якості забезпечення виступають майнові права на строковий депозит фізичної особи, розміщений в Банку.

Форма повернення кредиту:

Кредит може повертатися:

· шляхом внесення готівки в касі Банку на зарахування відповідний рахунок, відкритий в Банку та зазначений Кредитному договорі (зокрема, 2909);

· шляхом договірного списання коштів з поточного рахунку Позичальника, відкритого в Банку,  на підставі заяви та / або за умовами договору на відкриття та обслуговування поточного рахунку;

· шляхом внесення готівки  в касах відділень інших банків на території України для зарахування на відповідний рахунок,  що відкритий в Банку та зазначений в Кредитному договорі;

· шляхом перерахування коштів з поточного рахунку, відкритого в іншому Банку;

· через дистанційні канали, якщо це не суперечить чинному законодавству України.

Страхування Не вимагається
Послуги нотаріуса Відсутні
Оцінка Не вимагається
Кредитні канікули Не передбачено

Поручитель

У разі прийняття рішення Кредитним комітетом Банку в якості додаткового забезпечення по кредиту може бути оформлено договір Поруки

Штрафи та пені:

За порушення взятих на себе зобов’язань по поверненню суми Кредиту та своєчасній сплаті процентів за користування Кредитом та  комісійних винагород у визначені  Кредитним договором  строки Позичальник зобов’язується сплатити на користь Банку пеню в розмірі подвійної облікової ставки НБУ, що діяла у період прострочення,  від суми простроченого платежу за кожний день прострочення.

Дострокове погашення:

можливе без додаткових комісій та плат

 

Обов’язкові документи:

 • Паспорт громадянина України (в т.ч. у вигляді ID-картки),
 • Документ, що містить реєстраційний номер облікової картки платника податків України (або ідентифікаційний номер згідно з Державним реєстром фізичних осіб - платників податків)
 • Інформація про доходи Позичальника
 • Інші документи,  перелік яких визначений банківським продуктом.

Вимоги до Позичальника

 • Вік – від 21 до 65 років,
 • Фізична особа – резидент, громадянин України,
 • Працевлаштування на останньому місці роботи:
  • для найманих працівників - не менше 6-ти місяців;
  • для фізичних осіб-підприємців та осіб, які займаються незалежною професійною діяльністю - строк трудової діяльності не менш 1 (одного) року.

Можливості/переваги продукту:

 • Сума кредиту,
 • Можливість проведення ремонту,
 • Купівля дорогих речей,
 • Поліпшення житлових умов,
 • тощо

Недоліки продукту:

 • Навантаження на споживача при поверненні основного боргу та відсотків за користування кредитними коштами,
 • Загроза втрати заставного майна (майнових прав на грошові кошти, що розміщені на вкладному (депозитному) рахунку) при порушенні термінів погашення заборгованості по кредиту.

Споживач може безкоштовно отримати копію проекту договору про споживчий кредит у письмовій чи електронній формі за вибором. Це положення не застосовується у разі відмови Банку від продовження процесу укладання договору зі споживачем.

Споживач має право відмовитися від договору про споживчий кредит протягом 14 календарних днів у порядку та на умовах, визначених Законом України «Про споживче кредитування».

Умови договору про споживчий кредит можуть відрізнятися від інформації, наведеної у цьому Паспорті споживчого кредиту, та будуть залежати від проведеної Банком оцінки кредитоспроможності споживача з урахуванням, зокрема, наданої ним інформації про майновий та сімейний стан.


Документи

Архів документів та тарифів


Поширені запитання

Які додаткові витрати можуть бути при оформленні кредиту на придбання або під заставу нерухомості?

1. Страхування предмету застави і життя та працездатності позичальника – орієнтовно 0,3%.

2. Сплата нотаріального посвідчення договору іпотеки – орієнтовно 0,1% від вартості забезпечення + 5 000 грн. .

3. Комісія банку за надання кредиту – від 1,5% до 2%.

Я офіційно не працевлаштований (на), чи можу я отримати кредит в АТ «КІБ»?
Так, якщо Ви отримуєте регулярний щомісячний дохід, який може бути підтверджений документально.
Чи можу я отримати кредит в АТ «КІБ», якщо я зареєстрований ФОП?
Так, якщо Ви зареєстровані мінімум 1 рік та надаєте декларацію про доходи.
Чи можу я достроково віддати кредитні кошти? Якщо «так», то чи стягується за це комісія?

Так, дострокове погашення можливе, без додаткових комісій.


Онлайн заявка

Шановний клієнт!

Ми будемо раді відповісти на всі Ваші запитання, стосовно запропонованої послуги, будь-яким зручним для Вас способом.

Окрім онлайн-замовлення, Ви можете завітати до наших відділень або зателефонувати до Контакт-центру (безкоштовно по Україні):

0 800 501 200 (цілодобово)