Кредит
Зручний овердрафт
Завжди знадобиться! Вільний доступ до кредитних коштів

Головне

 • Валютагривня
 • Сума кредитувід 1 тис. грн до 150 тис. грн
 • Процентна ставка42% річних
 • Строкдо 12 місяців
 • Цільове використанняспоживчі потреби
 

Про послугу

Для клієнтів, які мають зарплатну або розрахункову картку АТ «КІБ».

Правила банківського обслуговування фізичних осіб

 

Кредитний калькулятор
Термін, міс.
Сума кредиту, грн.
Результат розрахунку*
Сума кредиту
Строк, міс.

Докладніше:

 • Загальні витрати за кредитом: грн
 • Загальна вартість кредиту: грн
 • Реальна ставка, річних:

*cуми, вказані в результатах розрахунку, носять довідковий характер

Умови

Основні умови споживчого кредиту

Мета отримання кредиту

Особисті споживчі цілі (придбання товарів, робіт, послуг)

Цільова група клієнтів

Фізичні особи, громадяни України віком від 18 до 65 років

Сума/ліміт кредиту, грн

Від 1 000,00 до 150 000,00

Строк кредитування, дн./міс./р.

До 12 місяців (з можливістю пролонгації)

 

Процентна ставка, % річних

Тип процентної ставки (фіксована/змінювана)

Фіксована

Реальна річна процентна ставка, % річних

59,14 (виходячи з припущення що кредитний ліміт 150 000,00 гривень, строк кредитування 12 місяців)

Власний платіж клієнта, % від суми кредиту

Не встановлений

 

Інформація про орієнтовну загальну вартість споживчого кредиту для клієнта

Загальні витрати за кредитом [уключаючи проценти за користування кредитом, комісії банку та інші витрати клієнта на додаткові та супутні послуги банку, кредитного посередника (за наявності)] та третіх осіб, грн

71 432,88

 (виходячи з припущення що кредитний ліміт 150 000,00 гривень, строк кредитування 12 місяців)

Орієнтовна загальна вартість кредиту для клієнта за весь строк користування кредитом (сума кредиту та загальні витрати за кредитом), грн

221 432,88

 (виходячи з припущення що кредитний ліміт 150 000,00 гривень, строк кредитування 12 місяців)

 

Порядок повернення споживчого кредит

Періодичність погашення:

суми кредиту

До останнього дня кожного місяця. Згідно продукту клієнт сплачує обов’язковий щомісячний платіж, до якого входять всі комісії та плати згідно тарифів по продукту (в тому числі проценти за користування кредитними коштами)

процентів за користування кредитом

До останнього дня кожного місяця. Згідно продукту клієнт сплачує обов’язковий щомісячний платіж, до якого входять всі комісії та плати згідно тарифів по продукту (в тому числі проценти за користування кредитними коштами)

комісій

До останнього дня кожного місяця. Згідно продукту клієнт сплачує обов’язковий щомісячний платіж, до якого входять всі комісії та плати згідно тарифів по продукту (в тому числі проценти за користування кредитними коштами)

Схема погашення

Режим відновлювальної кредитної лінії

Спосіб погашення:

через термінал самообслуговування

Так, шляхом поповнення по номеру картки, може стягуватись комісія оператора терміналу самообслуговування

через операційну касу

Так, безкоштовно

через систему дистанційного обслуговування

Так. Через систему дистанційного обслуговування CIB-Online. Безкоштовно з власних рахунків відкритих в Банку

інший спосіб погашення

Шляхом безготівкового поповнення карткового рахунку вказаного в договорі. АТ «КІБ» не стягує плату, Плату може стягувати Банк через який здійснюється таке поповнення.

 

Попередження: клієнт повертає суму кредиту, комісії та проценти за його користування відповідно до умов договору та вимог законодавства України, уключаючи

Можливі наслідки в разі невиконання клієнтом обов’язків за договором

Неустойка (штраф, пеня) за прострочення сплати:

платежів за кредитом

Процентна ставка на прострочену суму основної заборгованості – 60,0% річних.

процентів за користування кредитом

Процентна ставка на прострочену суму основної заборгованості – 60,0% річних.

інших платежів

Не встановлено

Неустойка (штраф, пеня) за невиконання інших умов договору

Не встановлено

 

Права клієнта згідно з законодавством України

До укладення договору:

 • отримання від банку пояснень з метою оцінки договору з огляду на  потреби та фінансовий стан клієнта
 • безкоштовне отримання на вимогу клієнта копії проекту договору в паперовому або електронному вигляді (за його вибором), крім випадків, коли банк не бажає продовжувати процес укладення договору із клієнтом
 • звернення до банку щодо ознайомлення з інформацією, на основі якої здійснюється оцінка кредитоспроможності клієнта, уключаючи інформацію, що міститься в бюро кредитних історій/Кредитному реєстрі Національного банку

Після укладення договору:

відмова від договору про споживчий кредит протягом 14 календарних днів з дня укладення цього договору (у разі відмови від такого договору клієнт сплачує проценти за період з дня одержання коштів до дня їх повернення за процентною ставкою, встановленою цим договором, та вчиняє інші дії, передбачені Законом України “Про споживче кредитування” або договором)  - так

Прийняття рішення про розгляд заяви на отримання споживчого кредиту

Строк прийняття банком рішення за заявою, днів

1

Строк дії рішення банку за заявою (після отримання всіх необхідних документів), днів

30

 

Подання звернення клієнта та терміни його розгляду

До банку:

перелік контактних даних банку зазначено в колонках 2, 4–7 таблиці додатка 1 до Положення.Термін розгляду звернення – не більше одного місяця з дня його надходження.Загальний термін розгляду звернення (у разі його подовження, якщо в місячний строк вирішити порушені у зверненні питання неможливо) не повинен перевищувати сорока п’яти днів або

до Національного банку:

перелік контактних даних розміщено в розділі «Звернення громадян» на сторінці офіційного Інтернет-представництва Національного банку.Термін розгляду звернення ‒ не більше одного місяця з дня його надходження.Загальний термін розгляду звернення (у разі його подовження, якщо в місячний строк вирішити порушені у зверненні питання неможливо) не повинен перевищувати сорока п’яти днів, або

до суду:

клієнт звертається до судових органів у порядку, визначеному законодавством України. (Клієнти ‒ споживачі фінансової послуги звільняються від сплати судового збору за позовами, пов’язаними з порушенням їх прав як споживачів послуг).


Документи

Архів документів та тарифів


Поширені запитання

Які додаткові витрати можуть бути при оформленні кредиту на придбання або під заставу нерухомості?

1. Страхування предмету застави і життя та працездатності позичальника – орієнтовно 0,3%.

2. Сплата нотаріального посвідчення договору іпотеки – орієнтовно 0,1% від вартості забезпечення + 5 000 грн. .

3. Комісія банку за надання кредиту – від 1,5% до 2%.

Я офіційно не працевлаштований (на), чи можу я отримати кредит в АТ «КІБ»?
Так, якщо Ви отримуєте регулярний щомісячний дохід, який може бути підтверджений документально.
Чи можу я отримати кредит в АТ «КІБ», якщо я зареєстрований ФОП?
Так, якщо Ви зареєстровані мінімум 1 рік та надаєте декларацію про доходи.
Чи можу я достроково віддати кредитні кошти? Якщо «так», то чи стягується за це комісія?

Так, дострокове погашення можливе, без додаткових комісій.


Онлайн заявка

Шановний клієнт!

Ми будемо раді відповісти на всі Ваші запитання, стосовно запропонованої послуги, будь-яким зручним для Вас способом.

Окрім онлайн-замовлення, Ви можете завітати до наших відділень або зателефонувати до Контакт-центру (безкоштовно по Україні):

0 800 501 200 (цілодобово)