Вакансії

Актуальні вакансії:

КРЕДИТНИЙ АНАЛІТИК

Вимоги:
•    Повна вища економічна освіта.
•    Досвід роботи в кредитуванні корпоративних клієнтів  не менше 2-х років.
•    Знання методів та інструментів проведення фінансово економічного аналізу корпоративних клієнтів, аналізу консолідованої звітності, 
•    Знання  основ бухгалтерського та податкового обліку
•    Актуалізації внутрішніх нормативних документів, аналіз та оптимізація бізнес-процесів продажу та після продажного обслуговування банківських продуктів.
•    Знання законодавства України, нормативно-правові акти Національного банку України (Постанова НБУ №351, №315, №368),
•    Визначення основних ризиків кредитування та шляхів їх мінімізації;
•    володіння ПК та прикладними програмами на рівні кваліфікованого користувача, вміння обробки великих масивів інформації  (знання SQL буде перевагою);
•    можливість працювати в режимі багатозадачності.
 

Функціональні обов'язки: 


•    Проведення повного та всебічного аналізу фінансово - господарської діяльності корпоративних клієнтів. Аналіз управлінської (перехресний аналіз) та офіційної звітності (вертикальний, горизонтальний, коефіцієнтний аналіз);
•    Розрахунок фінансового класу Позичальника, розміру резерву, кредитного ризику, ефекту на капітал відповідно до чинних нормативних документів НБУ;
•    Проектне фінансування: аналіз Cash-Flow, оцінка достатності майбутніх грошових потоків для обслуговування кредиту, розрахунок окупності проекту. Аналіз галузі, конкурентів;
•    Підготовка висновків щодо можливості проведення кредитної операції;
•    Структурування кредитних угод з метою мінімізації ризиків.
•    презентація кредитного проекту на Кредитній Раді Банку.
•    надавати консультації мережі щодо продуктового ряду та процесів для клієнтів малого та середнього бізнесу
•    надавати пропозиції щодо вдосконалення кредитних продуктів та процесів

 

 ГОЛОВНИЙ АУДИТОР СЛУЖБИ ВНУТРІШНЬОГО АУДИТУ (ДАЛІ – СВА) 

Вимоги:

 • Мати вищу освіту (не нижче другого рівня - магістерського) в галузі економіки, менеджменту (управління) або права.
 • Досвід роботи в банківській системі за відповідним фахом не менше ніж три роки.
 • Володіти базовими знаннями у сфері бухгалтерського обліку і фінансів, права, інформаційних технологій, управління активами та пасивами, основами фінансового, організаційного менеджменту банків України, тощо.
 • Відповідати вимогам щодо професійної придатності та ділової репутації, визначеними у Положенні про ліцензування банків.
 • Мати загальний стаж роботи у банківській системі не менше 5 років.
 • Вільно володіти державної мовою.

Функціональні обов'язки: 


На головного аудитора СВА покладається виконання таких завдань та функцій:

 • Участь у перевірках та оцінює процеси, які забезпечують діяльність Банку, у тому числі ті, що несуть потенційний ризик та виконання яких забезпечується шляхом залучення юридичних та фізичних осіб на договірній основі (аутсорсинг).
 • Проведення перевірок і оцінок ефективності та адекватності роботи систем управління ризиками, внутрішнього контролю, процесів управління Банком, відповідності цих систем та процесів видам та обсягам здійснюваних Банком операцій, в тому числі у сфері запобігання використанню банківської системи для легалізації кримінальних доходів/фінансування тероризму.
 • Проведення перевірок і оцінок достатності капіталу, рівня ліквідності, засобів забезпечення збереження активів з урахуванням ризиків Банку.
 • Проведення перевірок правильності ведення та достовірності бухгалтерського обліку, інформації, фінансової та іншої звітності, що складається Банком, їх повноту та вчасність надання, у тому числі до Національного банку України, органів державної влади та управління, які в межах компетенції здійснюють нагляд за діяльністю Банку.
 • Проведення перевірок і оцінок надійності, ефективності та цілісності системи управління інформаційною безпекою.
 • Проведення перевірок фінансово-господарської діяльності Банку.
 • Здійснення оцінки ефективності та достатності складеного Банком плану відновлення діяльності.
 • Оцінка діяльності підрозділів, комітетів, що створені Банком з питань управління ризиками, та якість звітів про ризики, що надаються Наглядовій раді та Правлінню Банку.
 • Виявлення та перевірки випадків перевищення повноважень посадовими особами і виникнення конфлікту інтересів у Банку.
 • Надання, в межах Банку та за відсутності загрози незалежності, консультаційних послуг.
 • Виконання інших функцій, пов’язаних зі здійсненням нагляду за діяльністю Банку.

Адреси для надання резюме:

andrii.lavrynenko@cib.com.ua

daria.chysnykova@cib.com.ua
 

СПЕЦІАЛІСТ СЛУЖБИ КОМПЛАЄНС-КОНТРОЛЮ

Вимоги

 • вища економічна або юридична освіта;
 • досвід роботи в банку у сфері комплаєнс та/або методології від 3-х років;
 • знання роз´яснень, нормативних актів НБУ та чинного законодавства;
 • вміння працювати з великим об´ємом інформації;
 • оперативність, уважність, відповідальність, пунктуальність;
 • знання правил ділового етикету та спілкування;
 • бажано досвід роботи в системі Б2;
 • вільне володіння MS WORD; MS EXCEL, MS Power Point;

Функціональні обов'язки: 

 • моніторинг змін у законодавстві, дія яких поширюється на Банк, здійснення оцінки  впливу таких змін на процеси та діяльність Банку, забезпечення контролю за їх впровадженням у Банку;
 • розробка та впровадження внутрішніх документів Банку з питань комплаєнс-контролю відповідно до вимог законодавства;
 • навчання співробітників Банку з питань комплаєнс відповідно до вимог законодавства;
 • методологічна та практична допомога структурним підрозділам Банку з питань виконання норм комплаєнс;
 • підготовка звітів з питань комплаєнс для подальшого надання їх Наглядовій раді Банку, Правлінню у строки, встановлені Національним Банком України;
 • інші функціональні обов´язки.

 

Кар'єра в АТ «Комерційний Індустріальний Банк»


АТ «КІБ» — Ваш найкращий вибір для побудови вдалої кар'єри!


АТ «КІБ» — фінансова компанія, яка почала свою історію на банківському ринку України у 1993 році. За весь час роботи у Банку були накопичені кращі практики та інструменти роботи з персоналом. Ми будуємо компанію, успіх якої заснований на професіоналізмі, відчутті комфорту її співробітників. Запрошуючи Вас на роботу — ми зацікавлені не тільки в тих, хто вже відбувся, як професіонал своєї справи, а й в тих, хто тільки починає будувати свою кар'єру.

АТ «КІБ» пропонує Вам кілька напрямків професійного кар'єрного розвитку:
• управлінська кар'єра — передбачає зростання (по вертикалі), переміщення всередині Банку з подальшим зростанням на посаді та роботу над стратегічно важливими для Банку напрямками;
• професійна кар'єра — передбачає поглиблення в одному професійному напрямку, опановування суміжними галузями знань, розширення інструментарію та областей діяльності.

Незалежно від того, який вид і напрямок кар'єри Ви оберете — можете завжди розраховувати на допомогу і сприяння співробітників Департаменту по роботі з персоналом.

Надсилайте резюме на поштову адресу: hr@cib.com.ua, і ми обов'язково розглянемо Вашу кандидатуру за наявності відповідної вакансії.

З повагою до Вас, Департамент по роботі з персоналом АТ «КІБ»