Місія та стратегія

Місія

  • Забезпечувати стабільність, надійність, впевненість та взаємну довіру у відносинах з клієнтами, що досягається завдяки проведенню банком зваженої консервативної фінансової політики
  • Надавати банківські послуги високої якості, конфіденційно й надійно, враховуючи індивідуальні особливості кожного клієнта
  • Партнерські взаємовідносини Клієнта і Банка — запорука взаємного добробуту та процвітання
  • Кредитування інноваційних проектів зі створення в Україні нових виробничих потужностей з використанням високих технологій та сучасних наукових розробок. Ми керуємося правилом, згідно з яким найбільш стійкими у довгостроковій перспективі є фінансові інститути, що інвестують у виробництво та підтримують інноваційні технології

Стратегічні цілі розвитку Банку

  • Нарощування капіталу, підвищення конкурентоспроможності та ефективності діяльності
  • Вихід на якісно новий рівень обслуговування клієнтів, забезпечення оптимального рівня платоспроможності та ліквідності
  • Дотримання політики постійного розширення діяльності шляхом органічного зростання та диверсифікації клієнтів й продуктів
  • Захищати від ризиків власний капітал та кошти клієнтів
  • Розробка систем, які б уособлювали у собі найкращу міжнародну практику в загальному управлінні банком та в удосконаленні процесу корпоративного планування, яке дасть можливість коригувати стратегію з метою швидкого реагування на ринкові ризики