Кредит
під заставу нерухомості

Головне

 • Валютагривня
 • Сума кредитувід 50 тис. грн до 10 млн. грн
 • Процентна ставкадо 22% річних
 • Комісія за надання кредиту1,5%
 • Строкдо 20 років
 • Цільове використанняспоживчі потреби

Про послугу

Умови надання кредиту:

 • Вік позичальника: від 21 до 65 років.
 • Мінімальна сума кредиту: 50 000 гривень.
 • Максимальна сума кредиту: до 70% від вартості нерухомості, до 10 000 000 гривень.
 • Забезпечення: квартира, будинок із земельною ділянкою, нежитлове приміщення.
 • Обов’язкове офіційне працевлаштування Позичальника та надання інформації про доходи.
 • Поручитель: дружина/чоловік позичальника обов’язково, за необхідності – порука платоспроможної особи.
 • Страхування: предмету застави життя та здоров’я Позичальника

Правила банківського обслуговування фізичних осіб


Кредитний калькулятор

Під заставу:


Погашення кредиту:


Термін, міс.
Вартість нерухомості, грн
Сума кредиту, грн.
Результат розрахунку*
Сума кредиту
Строк, міс.
Вартість нерухомості, грн

Загальні витрати за кредитом: грн
Загальна вартість кредиту: грн

Реальна ставка, річних:


*cуми, вказані в результатах розрахунку, носять довідковий характер

Умови

Тип кредиту

Разовий кредит

Валюта рахунку

Гривня

Можливий розмір кредиту:

Мінімальна сума кредиту – 50 000 (П’ятдесят тисяч) грн.

Максимальна сума кредиту - співвідношення між Сумою кредиту та оціночною вартістю Предмету іпотеки (коефіцієнт LTV) – не більше 70%.

Спосіб надання кредиту:

Надання кредиту здійснюється безготівковим шляхом на поточний рахунок/поточний рахунок з використанням платіжної картки Позичальника, відкритий у Банку

Комісія за надання кредиту (разова):

1,5% від суми кредиту

Якщо в заставу передається житлова нерухомість

 

 

Щомісячна плата за розрахункове обслуговування кредиту: 

відсутня

Щомісячна плата за розрахунково-касове обслуговування

відсутня

Погашення кредиту:

Щомісячно за методом ануїтету або за класичним методом.

Сплата до 10 числа місяця за попередній місяць або інша дата (відповідно до умов кредитного договору).     

Нарахування та сплата відсотків:

Щомісячно за методом ануїтету (при погашенні кредиту за ануїтетом) або за класичним методом (при погашенні кредиту за класичним методом).

Тип нарахування процентів – факт/факт або факт/360 (відповідно до умов кредитного договору). Сплата до 10 числа місяця за попередній місяць або інша дата (відповідно до умов кредитного договору).     

Строк кредитування:

від 12 до 240 місяців (включно)

Мета кредиту:

власні потреби Позичальника

Форма забезпечення:

Забезпеченням по кредиту виступає:

Житлова нерухомість (квартири, будинки разом із земельними ділянками);

Комерційна нерухомість.

В якості додаткового забезпечення може бути оформлено поруку фізичної особи.

В іпотеку не приймаються об‘єкти нерухомості, право власності на які не оформлено належним чином.

Форма повернення кредиту:

 • в касі Банку шляхом внесення готівки на відповідний рахунок, відкритий в Банку та зазначений Кредитному договорі;
 • шляхом договірного списання коштів з поточного рахунку Позичальника, відкритого в Банку,  на підставі заяви та / або за умовами договору на відкриття та обслуговування поточного рахунку;
 • в касах відділень інших банків на території України шляхом внесення готівки для зарахування на поточний рахунок;
 • шляхом перерахування коштів з поточного рахунку, відкритого в іншому Банку;
 • через дистанційні канали, якщо це не суперечить чинному законодавству України.

Страхування:

 1. Страхування Предмету іпотеки на суму 100% від оціночної вартості предмету іпотеки  протягом строку кредитування в акредитованій в Банку страховій компанії.
 2. Страхування життя та працездатності Позичальника (або Поручителя) на суму не менше залишку фактичної заборгованості за Кредитом на період дії Кредитного договору в акредитованій в Банку страховій компанії.  

Оцінка:

Оцінка ринкової вартості нерухомості проводиться незалежним суб’єктом оціночної діяльності (із переліку акредитованих Банком) або відповідальним працівником Банку, який має відповідні відкриті напрямки оцінки, підтверджені кваліфікаційним свідоцтвом .  

Послуги нотаріуса:

Сплачуються Позичальником згідно з діючими тарифами нотаріальної контори (приватного нотаріуса).

Кредитні канікули:

Не передбачено

Штрафи та пені:

За порушення взятих на себе зобов’язань по поверненню суми Кредиту та своєчасній сплаті процентів за користування Кредитом та  комісійних винагород у визначені  Кредитним договором  строки, Позичальник зобов’язується сплатити на користь Банку пеню в розмірі подвійної облікової ставки НБУ, що діяла у період прострочення,  від суми простроченого платежу за кожний день прострочення.

Позичальник сплачує штраф у розмірі 2 (два)% від залишку фактичної заборгованості за Кредитом за невиконання зобов'язань згідно з умовами відповідного Кредитного договору, а саме:

При зміні місця проживання, місця роботи, прізвища або імені, свого сімейного стану та інших обставин, номеру контактного телефону повідомити Банк протягом 3 (трьох) робочих днів з моменту виникнення цих обставин.

Допускати представників Банку в приміщення Предмету іпотеки для здійснення перевірки, оцінки, пов’язаної з контролем виконання умов даного Договору.

На вимогу Банку надавати документи, які стосуються фінансового стану Позичальника.

Без попереднього погодження з Банком:

 • не укладати угод з отримання  нових Кредитів;
 • не надавати власне майно в якості забезпечення за Кредитами;
 • не виступати поручителем за зобов‘язаннями третіх осіб.

В разі страхування з порушенням вимог Банку (в тому числі несвоєчасне страхування /відсутність договору страхування) встановити на період порушення Процентну ставку, що обчислюється за формулою:

Процентна ставка =  діюча Процентна ставка +  5 % річних.

Дострокове погашення:

можливе без додаткових комісій та плат

Коефіцієнти платоспроможності

 

 

 

Коефіцієнт PTI – визначається як співвідношення щомісячних сукупних витрат потенційного Позичальника, включаючи щомісячні витрати по кредиту, що запитується, до сукупного чистого доходу потенційного Позичальника.

Оптимальне значення від 30% до 50%, але не повинен перевищувати 50%.

Коефіцієнт DTI – визначається як співвідношення загальної суми всіх зобов’язань Позичальника за кредитними договорами (включаючи внески за кредитами інших банків) до чистого сукупного доходу Позичальника за той же період.

 

Обов’язкові документи

 • паспорт громадянина України (в т.ч. у вигляді ID-картки),
 • документ, що містить реєстраційний номер облікової картки платника податків України (або ідентифікаційний номер згідно з Державним реєстром фізичних осіб - платників податків),
 • інформація про доходи Позичальника,
 • інформація щодо нерухомості, що пропонується в забезпечення,
 • інші документи,  перелік яких визначений банківським продуктом.  

Вимоги до Позичальника:

 • вік – від 21 до 65 років,
 • фізична особа – резидент, громадянин України,
 • працевлаштування на останньому місці роботи:
  • для найманих працівників - не менше 6-ти місяців;
  • для фізичних осіб-підприємців та осіб, які займаються незалежною професійною діяльністю - строк трудової діяльності не менш 1 (одного) року;
  • для моряків – наявність
  • контракту за попередні 12 місяців.

Можливості/переваги продукту:

 • сума кредиту, 
 • можливість проведення ремонту,
 • купівля дорогих речей,
 • поліпшення житлових умов
 • тощо

Недоліки продукту:

 • навантаження на споживача при поверненні основного боргу та відсотків за користування кредитними коштами
 • витрати при оформленні кредиту (комісія Банку, послуги нотаріуса, страхування тощо)
 • загроза втрати заставного майна при порушенні термінів погашення заборгованості по кредиту.

Тарифи

Розмір процентів, що нараховуються за кредитом, % річних, фіксована:

а) під заставу житлової нерухомості (житлові квартири, житлові будинки та земельні ділянки під житловим будинком):

Строк кредитування, місяців

Процентна ставка

12-60

18,0%

61-240

19,99%

Комісія за надання кредитних коштів

1,5% від суми кредиту (разово)

 

б) під заставу нежитлової нерухомості (офісні/складські приміщення тощо):

Строк кредитування, місяців

Процентна ставка

12-60

20,0%

61-240

22,0%

Комісія за надання кредиту

1,5% 

 

Орієнтовний розрахунок погашення заборгованості

Сума використаного кредитного ліміту, грн.

Максимальний розмір щомісячного платежу, грн.

Орієнтовний розмір переплати всього, грн.

в тому числі:

Термін, протягом якого заборгованість буде погашена

Реальна відсоткова ставка, % річних

Комісії та інші платежі, грн.

відсотки за користування кредитом, грн.

Послуги нотаріуса, страхування, оцінки, грн

100 000

3 169,95 60 984,11 1 750,00 45 784,11 13 450,00

60 міс

29,2%

 

Роз’яснення до таблиці, приклад: ви оформили кредит на 60 місяців на суму 100 000,00 грн. під заставу Вашої житлової квартири, вартість якої 200 000 грн, комісія за надання кредиту складає 1 500 грн, послуги з оцінки, нотаріального посвідчення угоди, страхування (щорічне) та інші платежі становлять 13 450 грн. за весь час кредитування Ви сплатите 45 784,11 грн. відсотків за умови внесення платежів по погашенню в один і той самий день місяця та недопущення прострочок.

Увага! В таблиці погашення заборгованості розмір переплати є округленим та з умовою, що операції проводились без стягнення додаткових комісій (конвертація, комісії за зняття тощо). Тому дану таблицю погашення заборгованості слід вважати орієнтовним розрахунком, який не вказує на остаточну суму переплати та строк сплати кредиту, а лише допомагає орієнтуватись клієнту у приблизних сумах зобов’язання та строках його погашення.
Наведені обчислення реальної річної процентної ставки та орієнтовної загальної вартості кредиту для споживача є репрезентативними та базуються на обраних споживачем умовах кредитування, викладених вище, і на припущенні, що договір про споживчий кредит залишатиметься дійсним протягом погодженого строку, а Банк і споживач виконають свої обов’язки на умовах та у строки, визначені в Договорі.

Реальна річна процентна ставка обчислена на основі припущення, що процентна ставка та інші платежі за послуги Банку залишатимуться незмінними та застосовуватимуться протягом строку дії Договору про споживчий кредит.

Застереження: використання інших способів надання кредиту та/або зміна інших вищезазначених умов кредитування мажуть мати наслідком застосування іншої реальної річної процентної ставки та орієнтовної загальної вартості кредиту для споживача.

Документи

Архів документів та тарифів


Поширені запитання

Які додаткові витрати можуть бути при оформленні кредиту на придбання або під заставу нерухомості?

1. Страхування предмету застави і життя та працездатності позичальника – орієнтовно 0,3%.

2. Сплата нотаріального посвідчення договору іпотеки – орієнтовно 0,1% від вартості забезпечення + 5 000 грн. .

3. Комісія банку за надання кредиту – від 1,5% до 2%.

Я офіційно не працевлаштований (на), чи можу я отримати кредит в АТ «КІБ»?
Так, якщо Ви отримуєте регулярний щомісячний дохід, який може бути підтверджений документально.
Чи можу я отримати кредит в АТ «КІБ», якщо я зареєстрований ФОП?
Так, якщо Ви зареєстровані мінімум 1 рік та надаєте декларацію про доходи.
Чи можу я достроково віддати кредитні кошти? Якщо «так», то чи стягується за це комісія?

Так, дострокове погашення можливе, без додаткових комісій.


Онлайн заявка

Шановний клієнт!

Ми будемо раді відповісти на всі Ваші запитання, стосовно запропонованої послуги, будь-яким зручним для Вас способом.

Окрім онлайн-замовлення, Ви можете завітати до наших відділень або зателефонувати до Контакт-центру (безкоштовно по Україні):

0 800 501 200 (цілодобово)