АТ «КІБ» отримав акредитацію від “Фонду гарантування вкладів фізичних осіб” (ФГВФО)!

АТ «КІБ» отримав акредитацію від “Фонду гарантування вкладів фізичних осіб” (ФГВФО). Акредитація значно розширює спектр можливостей як банку, так і його Клієнтів. Це також прямо свідчить про визнання надійності нашого банку, його прозорість та бездоганну ділову репутацію.

Відтепер АТ «КІБ» уповноважений гарантувати зобов’язання Клієнтів для участі в аукціонах Фонду з продажу активів банків, що ліквідуються. У разі визнання Клієнта переможцем на відкритих торгах, банк гарантує оплату на користь Фонду.

Завдяки акредитації АТ «КІБ» «Послуги надання банківської гарантії та документарного акредитива» банк має можливість надання електронних банківських гарантій, як виду забезпечення виконання зобов’язань учасником відкритих торгів.

Послуга полягає:

- в наданні електронної банківської гарантії на користь неплатоспроможного банку, якому належить актив (майно), розмір якої розраховується у процентному

відношенні, визначеному Фондом від початкової ціни (ціни реалізації) майна.

- в наданні документарного акредитива покупцю активу (майна) неплатоспроможного банку, що реалізується.

Посилання на ФГФО

АТ «КІБ»
АТ «КІБ»
Акціонерне товариство «Комерційний Індустріальний Банк»