ComInBank збільшує Статутний капітал до 200 млн грн.

 

Таким чином, збільшення капіталу відбудеться шляхом приватного розміщення додаткових 56 203 633 штук простих іменних акцій АТ «КІБ» існуючої номінальної вартості 1,27 грн., за рахунок додаткових внесків у бездокументарній формі. Привілейовані акції та акції на пред’явника не пропонуються до розміщення. Серій та порядкових номерів акції не мають. Мета проведення розміщення акцій – збільшення статутного капіталу Банку.

 

Головними стратегічними цілями банку є розвиток можливостей банку з обслуговування підприємств малого та середнього бізнесу і підприємців в Україні та впровадження сучасних банківських продуктів для пришвидшення розвитку економіки України. Також особлива увага буде приділена підвищенню ефективності та прибутковості діяльності банку.

АТ «КІБ»
АТ «КІБ»
Акціонерне товариство «Комерційний Індустріальний Банк»