Для клієнтів - власників рахунків у цінних паперах

ШАНОВНІ КЛІЄНТИ!

Повідомляємо, що Депозитарною установою АТ «КІБ» були внесені зміни до «Переліку та вартості послуг, що надає Депозитарна установа». Додано п. 8, який стосується операцій та обліку цінних паперів на рахунках Центрального депозитарію, відкритих в депозитарії іноземної держави або міжнародній депозитарно-кліринговій організації.

Враховуючи зазначену інформацію та дотримуючись вимог чинного законодавства, АТ «КІБ», як депозитарна установа, запрошує всіх клієнтів ознайомитись з новою редакцією Тарифів

АТ «КІБ»
АТ «КІБ»
Акціонерне товариство «Комерційний Індустріальний Банк»