Інформація про систему гарантування вкладів фізичних осіб та довідка про систему гарантування вкладів фізичних осіб

Шановні клієнти!


Відповідно до Правил банківського обслуговування фізичних осіб та умов обслуговування корпоративних клієнтів на вимоги "Інструкції про порядок здійснення Фондом гарантування вкладів фізичних осіб захисту прав та охоронюваних законом інтересів вкладників" затвердженої Рішенням виконавчої дирекції Фонду гарантування вкладів фізичних осіб від 26.05.2016 № 825 пропонуємо ознайомитись з інформацією про систему гарантування вкладів фізичних осіб за посиланням, та Довідкою про систему гарантування вкладів фізичних осіб за посиланням

АТ «КІБ»
АТ «КІБ»
Акціонерне товариство «Комерційний Індустріальний Банк»