Умови обслуговування

ДКБО — ТЕХНОЛОГІЯ SMART BANKING ДЛЯ УСПІШНОГО БІЗНЕСУ 

Для найбільш ефективного ведення свого бізнесу Вам потрібен оптимальний набір послуг, який буде покривати всі Ваші потреби з використанням сучасних технологій та підходів обслуговування у Банку.

АТ «КІБ» подбав про Ваш комфорт та вигоду. Ми пропонуємо Вам сучасний комплекс продуктів та послуг, спрямований на створення й підтримку стійкої фінансової платформи для розвитку Вашого бізнесу.

Ваш успіх — наш успіх, саме тому АТ «КІБ» розроблено Договір комплексного банківського обслуговування корпоративних клієнтів (ДКБО), який засновано на Правилах обслуговування корпоративних клієнтів АТ «КІБ», що регламентує та визначає високоякісний стандарт обслуговування корпоративних клієнтів.

Характеристики ДКБО:

  • Простота

     Відкриття рахунків, підключення до продуктів та обслуговування клієнтів у АТ «КІБ» здійснюється в рамках ДКБО в  АТ «КІБ», цим самим ми надаємо Вам оптимальну  процедуру підключення до продуктів та спрощену схему договірного документообігу. 

  • Відкритість

     Правила обслуговування корпоративних клієнтів та Тарифи Банку, які є невіддільними (частина/ознака) частинами ДКБО в АТ «КІБ», публічні та розміщуються на Сайті Банку, цим самим ми прозорі та надаємо Вам можливість користуватися новими послугами,  продуктами, в тому числі інноваційними рішеннями одразу після їх впровадження. Ваші можливості обмежуються тільки Вашими потребами.

  • Функціональність

     ДКБО в АТ «КІБ», це комплексний, багатофункціональний та високоякісний підхід в договірному оформленні продуктів та обслуговуванні корпоративних клієнтів, цим самим ми надаємо Вам можливість у межах одного договору комплексно використовувати наступні послуги/продукти:   

  • відкриття поточних/інвестиційних рахунків у гривні та іноземних валютах;
  • розрахунково-касове обслуговування поточних рахунків у гривні та іноземних валютах;
  • дистанційне керування рахунками засобами Системи дистанційного обслуговування «PAYCIB»;
  • відкриття та обслуговування поточних рахунків, операції за яким здійснюються з використанням електронного платіжного засобу (корпоративна картка);
  • відкриття та обслуговування зарплатного проекту;
  • відкриття та обслуговування вкладу на вимогу «Ваші гроші»;
  • відкриття та обслуговування короткострокового кредиту «Зручний овердрафт».