СomInBank виконує законодавчі вимоги щодо розміру капіталу Банку

На виконання  вимог постанови Правління Національного банку України від 06 серпня 2014 року №464 “Про приведення статутного капіталу банків у відповідність до мінімально встановленого розміру” та у відповідності до Програми капіталізації Банку на період 2017-2024 років 13 квітня 2017 року акціонер Банку, якому належить 100% акцій Банку, п.Стефан Пол Пінтер перерахував кошти в сумі 71 379 тис. грн. в оплату за 56 203 633 акції Банку номінальною вартістю 1,27 грн. кожна.

Таким чином, внески до статутного капіталу Банку сплачені акціонером в повному обсязі.Зазначені кошти, до моменту державної реєстрації змін до статуту Банку, зараховані на рахунок 5004 «Незареєстрований статутний капітал». Після реєстрації змін до Статуту статутний капітал Банку складатиме 200 млн.грн. (На сьогодні балансовий капітал банку становить 215 млн грн.)

ComInBank до кінця червня 2017 року очікує погодження Національним банком України змін до статуту, пов’язаних зі збільшенням статутного капіталу Банку.

АТ «КІБ»
АТ «КІБ»
Акціонерне товариство «Комерційний Індустріальний Банк»