СomInBank збільшив статутний капітал до 200 млн. грн

В минулу п’ятницю, 14.07.2017, НБУ погодив нову редакцію статуту банку, згідно якої розмір статутного капіталу складає 200 млн. грн.,  що відповідає вимогам постанови Правління Національного банку України від 06 серпня 2014 року №464 “Про приведення статутного капіталу банків у відповідність до мінімально встановленого розміру”.

18.07.2017 зареєстровані зміни до статуту Банку у Державному реєстрі та здійснені необхідні внутрішні бухгалтерські проводки для зарахування на рахунок статутного капіталу отриманого 13 квітня 2017 року від акціонера Банку додаткового внеску до статутного капіталу у сумі 71  млн грн.

Таким чином, станом на сьогоднішній день статутний капітал Банку складає 200 млн. грн. Зокрема,балансовий капітал банку станом на 18.07.2017р. становить 210,5 млн грн.

АТ «КІБ»
АТ «КІБ»
Акціонерне товариство «Комерційний Індустріальний Банк»