Депозити

Якщо Ви орієнтовані на розвиток бізнесу і хочете отримувати додатковий прибуток, АТ «КІБ» пропонує Вам гнучкий інструмент накопичення у вигляді депозитних продуктів, що дозволяють ефективно розпоряджатися коштами, отримуючи при цьому додатковий дохід.

 

Вклад на вимогу «ВАШІ ГРОШІ»

Вклад на вимогу «Ваші гроші» - це поточний рахунок з підвищеною відсотковою ставкою, що дозволяє зберегти ваші гроші і не обмежує Вас в їх використанні.

Вклад на вимогу "Ваші гроші" оформляється в рамках Договору комплексного банківського обслуговування. Для відкриття вкладу досить один раз підписати Заявку на приєднання до Правил.

 

Переваги вкладу "Ваші гроші":

 • отримання додаткового доходу від тимчасово вільних коштів без відкриття депозитного рахунку
 • можливість щодня поповнювати і знімати кошти через поточний рахунок
 • відсутність мінімальної та максимальної суми поповнення та повного / часткового зняття
 • можливість оформлення підвищеної процентної ставки для залишку коштів
 • дистанційне керування своїми грошима - поповнення / зняття коштів здійснюється за допомогою інтернет-банкінгу для юридичних осіб «PAY.CIB» в режимі on-line без відвідування відділення Банку.

 

Умови вкладу "Ваші гроші":

 • валюта вкладу: гривня
 • термін, на який відкривається рахунок "Ваші гроші": не обмежений
 • сума договору банківського вкладу «Ваші гроші»: не обмежена
 • незнижуваний залишок на рахунку «Ваші гроші»: не обмежений
 • мінімальна / максимальна сума поповнення рахунку «Ваші гроші»: не обмежена
 • порядок виплати відсотків: щомісяця
 • порядок розміщення / повернення грошей з рахунку «Ваші гроші»: в будь-який момент в межах операційного часу АТ «КІБ» (згідно платіжного доручення клієнта про перерахування коштів з поточного рахунку на рахунок «Ваші гроші» / з рахунку «Ваші гроші» на Поточний рахунок).

 

ДЕПОЗИТНА ЛІНІЯ

Гнучкий інструмент депозитного обслуговування, що дозволяє Вам ефективно управляти власними коштами шляхом розміщення їх у вигляді строкових вкладів (траншів) на одному депозитному рахунку на різні терміни під певні відсотки з різними умовами розміщення.

Депозитна лінія оформляється в рамках Договору комплексного банківського обслуговування.

Для відкриття депозитної лінії (депозитних рахунків) досить один раз підписати Заявку на приєднання до Правил. В рамках відкритої Депозитної лінії Ви можете розміщувати кошти на певний термін з певними умовами, конструюючи кожен Транш з урахуванням умов найбільш вигідних і оптимальних саме для Вас. Для оформлення Траншу досить підписати лист-запит про розміщення певної суми.

 

Умови депозитної лінії:

 • термін дії депозитної лінії - не обмежений (до / більше 1 року)
 • термін дії траншу в рамках депозитної лінії (період, на який можливе розміщення коштів в межах відкритої Депозитної лінії) - від 4-х днів
 • валюта вкладу - гривня / долар США / євро
 • мінімальна сума траншу - 5000,00 грн / 500,00 доларів США / 500,00 євро
 • максимальна сума траншу - не обмежена
 • порядок виплати відсотків - щомісяця / щомісяця капіталізація, в кінці терміну траншу (на вибір Клієнта).
 • дострокове повернення депозиту - не передбачено (облік депозиту на рахунках 2610/2615/2651/2652) / передбачається (облік депозиту на рахунках 2600/2650) (вибирає Клієнт).
 • пролонгація депозитної лінії - автоматична
 • пролонгація траншу в рамках депозитної лінії - з автоматичною пролонгацією / без пролонгації (вибирає Клієнт)
 • розміщення коштів на Транш - автоматично з використанням права договірного списання / згідно платіжного доручення, наданого Клієнтом (вибирає Клієнт).

 

ОВЕРНАЙТ

Оптимальний інструмент отримання додаткових доходів від тимчасово вільних коштів.

Овернайт оформляється в рамках Договору комплексного банківського обслуговування.

Для відкриття овернайту досить один раз підписати Заявку на приєднання до Правил.

 

Умови овернайту:

 • відсоткова ставка - встановлюється Банком щодня, виходячи з ситуації, що склалася на міжбанківському ринку, і доводиться до відома Клієнта засобами «PAY.CIB».
 • сума вкладу - мінімальна і максимальна сума коштів для розміщення доводиться до відома Клієнта засобами «PAY.CIB». !!! У разі, якщо процентна ставка не була доведена Банком, то поточного банківського дня вона дорівнює 0% річних і Банк в цей день не приймає овернайт.
 • термін розміщення коштів - ніч / вихідні / святкові дні
 • валюта вкладу - гривня
 • вимоги для Клієнта - наявність підключеного «PAY.CIB»
 • розміщення вкладу - щодня до 16:00 (шістнадцяти годин) і до 15:00 (п'ятнадцятої години) в дні, що передують вихідним (п'ятниця) і святковим (передсвяткові) дні
 • повернення вкладу та виплата відсотків - до 12:00 (дванадцяти годин) наступного банківського дня за днем ​​розміщення суми на овернайт (з урахуванням вихідних і святкових днів)
 • дострокове повернення депозиту - не передбачено

 

Детальні умови депозитів юридичних осіб (з 10.02.2019)

Детальні умови депозитів юридичних осіб (з 05.05.2020)

Детальні умови депозитів юридичних осіб (з 22.06.2020)

Правила обслуговування корпоративних клієнтів в АТ «КІБ»