Онлайн заявка

Переказ з картки на картку

Курси обміну валют

Новини

Наші новини

Далi ›

Інтернет банкінг PAY.CIB

Для нових клієнтів з 03.11.2016 Далі ›

Завантажити інсталятор
ПЕРШИЙ ВХІД В СИСТЕМУ
Зарплатний проект

Для клієнтів, зареєстрованих раніше (до 03.11.2016) Далі ›

Банківські гарантії

Гарантії на Ваших умовах

Далi ›

Виплати пенсій та грошової допомоги

Одержувачам пенсії та грошової допомоги в межах виплат, що здійснюються Міністерством праці та соціальної політики, АТ «КІБ» пропонує безкоштовно скористатися продуктом «Соціальний» та відкрити рахунок або оформити картку міжнародної платіжної системи MasterСard. Продукт «Соціальний» дозволяє зручним способом, без зайвих витрат і часу отримувати пенсію, грошову допомогу та інші соціальні виплати.

 

На рахунок або картку можливо зарахування таких виплат:

 • пенсії по досягненню пенсійного віку;
 • пенсії по інвалідності;
 • пенсії у зв'язку з втратою годувальника;
 • матеріальну допомогу по безробіттю;
 • матеріальну допомогу в зв'язку з вагітністю та пологами;
 • допомогу по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку;
 • допомогу у зв'язку з тимчасовою непрацездатністю;
 • щомісячні страхові виплати;
 • допомогу постраждалим від Чорнобильської катастрофи;
 • будь які інші виплати, передбачені законодавством України.

Вам не потрібно особисто звертатися до відповідного органу (Пенсійного фонду та/або  органу соціального захисту населення) із заявою про зарахування коштів на рахунок – ми це зробимо за Вас!

Вам не потрібно стояти в черзі або чекати листоношу - Ви можете безкоштовно отримати виплати в будь-якому відділенні або банкоматі АТ «КІБ», а також в банкоматі будь-якого банку на території України.

 

Переваги:

 • безкоштовне відкриття та обслуговування рахунку або оформлення картки міжнародної платіжної системи MasterCard;
 • своєчасне безкоштовне зарахування пенсії та грошової допомоги на рахунок або на картку;
 • безкоштовне отримання пенсії та грошової допомоги в будь-якому банкоматі на території України;
 • додатковий дохід – нарахування 12річних на залишок коштів на рахунку (проценти, що нараховані на суми пенсій та грошової допомоги, які надходять від Пенсійного фонду або органів соціального захисту населення, не оподатковуються);
 • здійснення без комісій безготівкових розрахунків за покупки та послуги в торговельній мережі (супермаркетах, аптеках тощо);
 • безкоштовна доставка та видача пенсії або грошової допомоги за місцем проживання для осіб з інвалідністю чи інших мало мобільних груп населення;
 • програма лояльності для пенсіонерів – додатково + 0,5% до основної ставки за будь-яким депозитним вкладом у АТ «КІБ»*
 • програма лояльності для пенсіонерів, які отримують пенсію в АТ «КІБ» за продуктом «Соціальний» – додатково + 1% до основної ставки за будь-яким депозитним вкладом в гривні на строк від 3 місяців 

 

Можливості:

 • відкривати рахунки у національній валюті України;
 • одержувати на рахунок виплати, які надходять від Пенсійного фонду або органів соціального захисту населення;
 • одержувати на картку грошові кошти від фізичних осіб (поповнення рахунків власником рахунку або іншою фізичною особою готівкою через касу Банку, ПОС-термінал та інші платіжні  пристрої);
 • отримувати грошові кошти, які надходять на рахунок у готівковій формі, в касах відділень АТ «КІБ» або в банкоматах будь-якого банку на території України;
 • переказувати свої кошти у безготiвковiй формi на рахунки фiзичних та юридичних осiб;
 • зараховувати кошти на депозит (вклад) шляхом безготівкового перерахування з рахунку або картки без відвідування відділення Банку;
 • безкоштовно отримувати суму депозиту (вкладу) в касах АТ «КІБ»;
 • оформити додаткову картку для довіреної особи;
 • доручити третiй особі розпоряджатися Вашим рахунком, оформивши довіреність у відділенні АБ «КІБ» або шляхом надання до відділення Банку нотаріально завіреної довіреності;
 • безпечно зберігати вільні кошти протягом невизначеного терміну та отримувати додатковий дохід у вигляді нарахованих на залишок коштів процентів;
 • sms-інформування про рух коштів на картковому рахунку;
 • контролювати стан рахунків з будь-якої точки світу за допомогою мережі Інтернет (послуга «Інтернет-банкінг»);
 • цілодобова підтримка Контакт-центру АТ «КІБ»;
 • оформлення картки на строк дії один рік (у випадку закінчення терміну дії картки, Банк самостійно переоформлює картку протягом останнього місяця її дії та видає Держателю за його вимогою, що надає можливість Клієнту не звертатися щорічно до органів Пенсійного фонду або органів соціального захисту населення для ідентифікації та верифікації).

 

Документи:

 • паспорт;
 • довідка про присвоєння реєстраційного номера облікової картки платника податків (ідентифікаційного номера);
 • пенсійне посвідчення або інший документ, що підтверджує право на отримання соціальних виплат.

 

Тарифи «Соціальний»_карткові рахунки

Тарифи «Соціальний» поточні рахунки

 

Відділення Банку

 

* Вкладники, що пред`явили в Банку пенсійне посвідчення і виявили бажання оформити грошові кошти на вклад в АТ "КІБ" на строк від 3 місяців, до діючих ставок отримують +0,5 річних.

 

Банком не здійснюється обслуговування внутрішньо переміщених осіб відповідно до вимог Порядку виплати пенсій та грошової допомоги через поточні рахунки в банках, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 30.08.1999р. № 1596, зі змінами (далі – Постанова КМУ № 1596) для внутрішньо переміщених осіб, які перебувають на обліку, що підтверджується довідкою, виданою згідно з Порядком оформлення і видачі довідки про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 01.10.2014р. №509 (Офіційний вісник України, 2014 р., № 81, ст. 2296; 2015 р., № 70, ст. 2312), уповноваженим банком є АТ «Ощадбанк».

 

Якщо суми пенсії та грошової допомоги одержуються за довіреністю більш як один рік або не одержуються з відкритих у Банку рахунків за продуктом «Соціальний» більш як один рік, відділення Банку повідомляє про це відповідний орган Пенсійного фонду або орган соціального захисту населення. Орган Пенсійного фонду або орган соціального захисту населення припиняє перерахування пенсії та грошової допомоги на рахунок та проводить виплату пенсії або грошової допомоги через національного оператора поштового зв’язку за зазначеним у заяві місцем фактичного проживання Власника рахунку.

 

Інформація Фонду гарантування вкладів фізичних осіб